Logo

Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Terug naar overzicht

Uitspraken op thema
> Huisartsenzorg

28 resultaten

Gepubliceerd op: 25-01-2018

bindend advies GcZ,24 januari 2018,SKGZ201701110

Huisartsenzorg, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 0.15MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 08-01-2013

Bindend advies GcZ, 19 december 2012, SKGZ2011.02690

EU/EER, huisartsenzorg, farmaceutische zorg, Voltaren Emulgel®, Brufen®, Coldhot®, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, artt. 19, 20 en 25 Vo 883/2004, art. 56 en 28 WVEU, verzoek gedeeltijk toegewezen... Openen

PDF | 0.21MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 17-12-2012

CVZ, Kennis Gebundeld, uitgave november 2012

Sinds 2001 verzorgt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de uitgave "Kennis Gebundeld, Kennis over Verstrekkingengeschillen", in de wandelgangen de Kennisbundel genoemd. De Kennisbundel is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars, die regelmatig te maken hebben met de behandeling van geschillen over te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet (Zwv) en de verzekerde presta... Openen

PDF | 1.7MB | Advies Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op: 31-10-2012

CVZ, Standpunt Zvw, Definitie geïndiceerde preventie bij Diabetes Mellitus 2

Zorg valt onder de noemer geïndiceerde preventie als een individu nog geen gediagnosticeerde aandoening heeft, maar wel een hoog risico hierop en de zorg erop gericht is de aandoening of verdere gezondheidsschade te voorkomen. Deze definitie, die gehanteerd wordt in het Addendum geïndiceerde preventie (bij Diabetes Mellitus 2) komt overeen met de voorwaarden van de Zvw.... Openen

PDF | 75KB | Advies Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op: 21-08-2012

Bindend advies GcZ, 15 augustus 2012, SKGZ2011.01784

EU-EER, declaraties, UV-lichttherapie, toegekende DBC, uroloog, internist, laboratoriumonderzoek, behandeling en onderzoek door huisarts, zorg zoals huisartsen plegen te bieden, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaar-den aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, art. 17 en 18 Vo 883/2004, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 0.16MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 29-06-2012

CVZ, rapport, Pakketscan coronaire hartziekten

Pakketscan coronaire hartziekten. Doorlichtingsonderzoek is gericht op de vraag hoe toereikend en toegankelijk het verzekerde pakket is. We concluderen uit het doorlichtingsonderzoek dat het verzekerde pakket voor coronaire hartziekten grotendeels toereikend is.... Openen

PDF | 2.12MB | Advies Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op: 28-06-2012

CVZ, Standpunt Zvw, Beoordeling diensten van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM)

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling heeft het CVZ gevraagd te beoordelen of de diverse activiteiten van de FPKM zijn te duiden als geneeskundige zorg in de zin van de zorgverzekeringswet en zo ja als somatische zorg of geestelijke gezondheidszorg. Op grond van de door de FPKM verstrekte informatie en het Rapport Vraag en aanbod forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishan... Openen

PDF | 69KB | Advies Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op: 08-06-2012

Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.02293

Hulpmiddelenzorg, steunzolen, chiropractor, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 80KB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 16-04-2012

CVZ, rapport, Pakketadvies 2011

Het Pakketadvies bevat beschouwingen over de ontwikkelingen op het gebied van de zorg, de consequenties daarvan voor het pakketbeheer en het belang van gepast gebruik van het verzekerde pakket. Daarnaast presenteert het CVZ de contouren van zijn visie op de toekomst van de langdurige zorg en gaat het in op het belang van voorwaardelijke financiering van (innovatieve) zorg. Ten slotte bevat het Pa... Openen

PDF | 8.32MB | Advies Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op: 14-03-2012

CVZ, Standpunt Zvw, Zorgstandaarden, ketenzorg voor chronische aandoeningen en de te verzekeren prestaties Zvw

Het rapport is opgesteld in verband met de v oorgenomen integrale bekostiging v oor de chronische aandoeningen diabetes, cardiovasculair risicomanagement en COPD per 1 januari 2010. De bekostiging zal uitgaan van de zorgstandaarden die nu beschikbaar zijn voor deze chronische aandoeningen. Voor de bekostiging is het belangrijk te wetenwelke onderdelen van de zorgstandaarden wél of niet tot de te... Openen

PDF | 0.19MB | Advies Zorginstituut Nederland