Logo

Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Terug naar overzicht

Uitspraken op thema
> Verloskundige zorg

19 resultaten

Gepubliceerd op: 17-12-2012

CVZ, Kennis Gebundeld, uitgave november 2012

Sinds 2001 verzorgt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de uitgave "Kennis Gebundeld, Kennis over Verstrekkingengeschillen", in de wandelgangen de Kennisbundel genoemd. De Kennisbundel is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars, die regelmatig te maken hebben met de behandeling van geschillen over te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet (Zwv) en de verzekerde presta... Openen

PDF | 1.7MB | Advies Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op: 12-07-2012

Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2011.02651

Eigen risico, kosten bevalling, ambulancevervoer, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a (oud) Zvw, 2.17 Bzv, verzoej afgewezen... Openen

PDF | 79KB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 28-06-2012

CVZ, Rapport, Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Aan de hand van de verloskundige indicatielijst bepaalt de verloskundige of een vrouw op eerste of tweedelijnsverloskundige zorg is aangewezen. In de huidige praktijk blijkt een grote diversiteit tussen de instellingen anders dan ziekenhuizen te bestaan.... Openen

PDF | 0.21MB | Advies Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op: 08-05-2012

Bindend advies GcZ, 18 april 2012, SKGZ2011.01779

EU/EER, geneeskundige zorg, hoogtechnologisch draagmoederschap, IVF, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 0.11MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 16-04-2012

CVZ, rapport, Pakketadvies 2011

Het Pakketadvies bevat beschouwingen over de ontwikkelingen op het gebied van de zorg, de consequenties daarvan voor het pakketbeheer en het belang van gepast gebruik van het verzekerde pakket. Daarnaast presenteert het CVZ de contouren van zijn visie op de toekomst van de langdurige zorg en gaat het in op het belang van voorwaardelijke financiering van (innovatieve) zorg. Ten slotte bevat het Pa... Openen

PDF | 8.32MB | Advies Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op: 24-01-2012

CVZ, Kennis Gebundeld, uitgave november 2011

Sinds 2001 verzorgt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de uitgave "Kennis Gebundeld, Kennis over Verstrekkingengeschillen", in de wandelgangen de Kennisbundel genoemd. De Kennisbundel is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars, die regelmatig te maken hebben met de behandeling van geschillen over te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet (Zwv) en de verzekerde presta... Openen

PDF | 1.37MB | Advies Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op: 21-07-2011

Bindend advies GcZ, 9 november 2007, SKGZ2007.0983 (ANO07.314)

No-claimteruggave, echo, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 22 Zvw, 2.18 en 2.19 Bzv, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 78KB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 26-05-2011

Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.01551

Geneeskundige zorg, bevalling en kraamzorg, eigen risico, keizersnede, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 19 e.v. Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 83KB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 28-03-2011

Bindend advies GcZ, 5 februari 2009, SKGZ2008.01850

Eigen risico, laboratoriumonderzoek bij zwangerschap, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a Zvw en 2.17 Bzv, verzoek toegewezen... Openen

PDF | 70KB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 04-03-2011

Bindend advies GcZ, 29 november 2007, SKGZ2007.00979 (ANO07.336)

Geneeskundige zorg, verloskundige zorg, verloskundigepraktijk in de buurt, eigen bijdrage, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 11, Zvw, 2.12 Bzv en 2.37 Rzv, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 69KB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen