Logo

Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken

Klik hier om de zoekcriteria aan te passen >

6607 resultaten

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Gepubliceerd op: 19-12-2018

advies Zorginstituut Nederland,1 november 2018,2018050105,SKGZ201801179.pdf

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, medicinale cannabis, coulance ...

Openen

PDF | 0.35MB | Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op: 19-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800405.pdf

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), intensieve kindzorg, aantal geïndiceerde uren, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, gedeeltelijke toewijzing ...

Openen

PDF | 0.15MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 19-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201702176.pdf

Premie, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2017. paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 19-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201801383.pdf

Hulpmiddelenzorg, hoortoestel, categorie 6, substitutie, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onderdeel c en 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, gedeeltelijke toewijzing ...

Openen

PDF | 0.15MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 19-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201801179.pdf

Farmaceutische zorg, medicinale cannabis, coulance, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 19-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800925.pdf

Farmaceutische zorg, terhandstellingskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1,2.8, 2.17 en 2.18 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, vaststelling ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 19-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800904.pdf

EU/EER, België, ambulancevervoer, vergoeding incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2018, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artt. 6:74 BW, gedeeltelijke toewijzing ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 19-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800888.pdf

Geneeskundige zorg, refractiechirurgie, berekening sferische equivalent, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800809.pdf

Farmaceutische zorg, Calmurid® crème, Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017 en 2018, artt. 6:2 en 6:248 BW, verzoek afgewezen ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800785.pdf

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2018, paragraaf 3.3 Zvw, Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017 en 2018, verzoek afgewezen ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen