Logo

Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken

Klik hier om de zoekcriteria aan te passen >

6607 resultaten

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800532.pdf

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zelfstandig beheer, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1,2.10 en 2.15a-c Bzv, 2.29a-c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800507.pdf

Farmaceutische zorg, dieetpreparaat, biologische sondevoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800452.pdf

Eigen risico, verjaring, onverschuldigde betaling, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, 3:307, 3:317, 3:318 en 3:324 BW, verzoek afgewezen ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800442.pdf

Servië, geneeskundige zorg, plastische chirurgie, boven- en onderooglidcorrectie, Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016 en 2017, Verdrag inzake sociale zekerheid Koninkrijk der Nederlanden - Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, gedeeltelijke toewijzing ...

Openen

PDF | 0.15MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Bindend advies GcZ,,12 december 2018,SKGZ201800408.pdf

Premie, hoogte betalingsachterstand, betaling door de gemeente, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2018, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2007-2009, en art.6:43 BW, verzoek afgewezen ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018SKGZ201800400.pdf

Hulpmiddelenzorg, zuurstofconcentrator, klacht over zorgaanbieder, ontbreken certificaat, zorgplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub b en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, vaststelling ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800326.pdf

Farmaceutische zorq, 4-aminopyridine, voorwaardelijke toelating, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800279.pdf

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, categorie zes, hoogte vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder, schriftelijke toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onderdeel c en 2.10 Rzv, gedeeltelijke toewijzing ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800201.pdf

Premie, hoogte betalingsachterstand, verjaring zorgkostennota's, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2008, verzoek afgewezen ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Bindend advies Gcz,12 december 2018,SKGZ201800085.pdf

Premie, hoogte betalingsachterstand, opschorting aanmelding CAK, hervatting aanmelding, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2018, paragraaf 3.3 Zvw, gedeeltelijke toewijzing ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen