Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.523

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 24 januari 2022,­ SKGZ202101416

Toepassing van AMSJI-implantaten is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Mondzorg, MSJI-implantaten, stand van wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, art. 6:248 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 januari 2022
Datum publicatie: 24 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 december 2021
Datum publicatie: 24 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 22 december 2021,­ 2021035211,­ SKGZ202101416

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, MSJI-implantaten, stand van wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, art. 6:248 BW.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 januari 2022
Datum publicatie: 24 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 december 2021
Datum publicatie: 24 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2021029920,­ SKGZ202101029

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Progynova® (valeraat) 2 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 januari 2022
Datum publicatie: 19 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2021
Datum publicatie: 21 januari 2022
Bindend advies GcZ,­ 20 januari 2022,­ SKGZ202100295

De ziektekostenverzekeraar is gehouden aan verzoekster een hogere vergoeding toe te kennen voor de medisch specialistische zorg die hij in Duitsland heeft ondergaan op basis van de toezegging die hij heeft gedaan.

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, stand wetenschap en praktijk, indicatie, marktconform tarief, toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2022
Datum publicatie: 20 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 oktober 2021
Datum publicatie: 20 januari 2022
Bindend advies GcZ,­ 19 januari 2022,­ SKGZ202100362

De ziektekostenverzekeraar heeft bij de totstandkoming van zijn beslissing procedureel niet de zorgvuldigheid in acht genomen die van hem mag worden verwacht. Daarom is hij gehouden aan verzoekster een PGB vv toe te kennen conform de gestelde indicatie.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), geneeskundige context niet onderbouwd, inzet rgonaut Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2022
Datum publicatie: 20 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 augustus 2021
Datum publicatie: 20 januari 2022
Bindend advies GcZ,­ 19 januari 2022,­ SKGZ202100216

In de gegeven omstandigheden leidt toepassing van artikel 29 van de zorgverzekering tot een uitkomst die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Verpleging en verzorging, niet gecontracteerde wijkverpleging, ingangsdatum, eis van voorafgaande toestemming, redelijkheid en billijkheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 6:248 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2022
Datum publicatie: 20 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 15 oktober 2021,­ 2021019826,­ SKGZ202100295

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, stand wetenschap en praktijk, indicatie, marktconform tarief, toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2022
Datum publicatie: 20 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 oktober 2021
Datum publicatie: 20 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 31 augustus 2021,­ 2021031138,­ SKGZ202100362

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), geneeskundige context niet onderbouwd, inzet rgonaut Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2022
Datum publicatie: 20 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 augustus 2021
Datum publicatie: 20 januari 2022
Bindend advies GcZ,­ 17 januari 2022,­ SKGZ202101144

Geen aanleiding tot matiging vorderingen; geen opschorting van de aanmelding als wanbetaler bij het CAK.

Premie, premieachterstand, afmelding, opschorting, detentie, wilsovereenstemming betalingsregeling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2021, artt. 18d en 24 Zvw, 6.5.4 en 6.5.7. Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 januari 2022
Datum publicatie: 19 januari 2022
Bindend advies GcZ,­ 17 januari 2022,­ SKGZ202101029

Verzoekster heeft geen medische noodzaak voor gebruik van Progynova® (valeraat) 2 mg.

Farmaceutische zorg, Progynova® (valeraat) 2 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 januari 2022
Datum publicatie: 19 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2021
Datum publicatie: 21 januari 2022