Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.459

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 7 december 2021,­ SKGZ202100361

Niet aannemelijk is dat verzoeker redelijkerwijs was aangewezen op vervanging van zijn hoortoestellen binnen de gebruikstermijn van vijf jaar. Of hem is toegezegd dat hij elke vijf jaar vervangende hoortoestellen mocht aanschaffen kan in het midden blijven, nu deze termijn nog niet was verstreken.

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, vervanging, telefonische toezegging, vergoeding eigen bijdrage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel c, en 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 december 2021
Datum publicatie: 7 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 oktober 2021
Datum publicatie: 7 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 19 oktober 2021,­ 2021028912,­ SKGZ202100361

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, vervanging, telefonische toezegging, vergoeding eigen bijdrage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel c, en 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 150 Rv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 december 2021
Datum publicatie: 7 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 oktober 2021
Datum publicatie: 7 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 december 2021,­ SKGZ202100076

De commissie oordeelt uitsluitend in het individuele geval. Medische noodzaak van het niet-preferente geneesmiddel niet aannemelijk gemaakt.

Farmaceutische zorg, CoAprovel®, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, bijlage 1 en bijlage 2 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 december 2021
Datum publicatie: 6 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 augustus 2021
Datum publicatie: 6 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 december 2021,­ SKGZ202100571

Partijen hebben overeenstemming bereikt over de achterstand en afspraken gemaakt over de betalingen.

Incassokosten, premie, eigen risico, toerekening betalingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10, 11, 16, 20 en 21 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, artt. 6:43 en 7:932 BW, opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 6 december 2021
Datum publicatie: 6 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 9 augustus 2021,­ 2021029444,­ SKGZ202100076

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, CoAprovel®, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, bijlage 1 en bijlage 2 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 december 2021
Datum publicatie: 6 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 augustus 2021
Datum publicatie: 6 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 december 2021,­ SKGZ202100580

Onderbouwing van de zorg in het zorgplan is onvoldoende. De ziektekostenverzekeraar kon echter niet in redelijkheid afwijzen, omdat hij de wijkverpleegkundige niet in de gelegenheid heeft gesteld te reageren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorgvraag niet onderbouwd, geen stabiele zorgvraag voor meer dan een jaar Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen.

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 augustus 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 3 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 13 oktober 2021,­ 2021034180,­ SKGZ202100660

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, blindengeleidehond, zorgbemiddeling, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9, Bzv, 2.6 en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 november 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 oktober 2021
Datum publicatie: 3 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 december 2021,­ SKGZ202001649

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van Nexium®, ook niet als hij het prijsverschil tussen dit middel en het preferente geneesmiddel voor zijn rekening neemt, aangezien een medische noodzaak voor het gebruik van Nexium® ontbreekt.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Nexium®, esomeprazol, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, Bijlage 1 en Bijlage 2 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 september 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 december 2021,­ SKGZ202100846

Onderbouwing van de zorg in het zorgplan is onvoldoende. De ziektekostenverzekeraar kon de aanvraag echter niet in redelijkheid afwijzen, omdat hij de wijkverpleegkundige niet in de gelegenheid heeft gesteld te reageren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Zvw-Wmo-Wlz, psychische klachten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 augustus 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 december 2021,­ SKGZ202100085

De zorgvraag is in het zorgplan onvoldoende onderbouwd. De ziektekostenverzekeraar kon echter niet in redelijkheid afwijzen, omdat hij de wijkverpleegkundige niet in de gelegenheid heeft gesteld te reageren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren, inzet Argonaut Advies Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 augustus 2021
Datum publicatie: 1 december 2021