Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.181

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 22 april 2021,­ SKGZ202001827

Vergoeding van ingediende nota’s voor zorg tijdens verblijf in een andere EU-lidstaat op grond van de zorgverzekering mag alleen mét instemming verzekerde. Ontbreekt deze dan moet worden getarifeerd.

EU-EER, Frankrijk, specificatie nota’s Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, en 2.4 Bzv, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, art. 6:248 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 april 2021
Datum publicatie: 23 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 21 april 2021,­ SKGZ202001543

Hoogte betalingsachterstand, eigen risico, informatieplicht, Betaalgemak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 19 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 april 2021
Datum publicatie: 22 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 21 april 2021,­ SKGZ202001114

Persoonlijke alarmeringsapparatuur wordt alleen vergoed als na een val direct medische of technische hulp van buitenaf noodzakelijk is.

Hulpmiddelenzorg, persoonlijke alarmeringsapparatuur, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub t en 2.26 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 april 2021
Datum publicatie: 22 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 januari 2021
Datum publicatie: 22 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 22 januari 2021,­ 2020053589,­ SKGZ202001114

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, persoonlijke alarmeringsapparatuur, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub t en 2.26 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 april 2021
Datum publicatie: 22 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 januari 2021
Datum publicatie: 22 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 april 2021,­ SKGZ202002149

Er is alleen sprake van noodzakelijk vervoer in de zin van de regelgeving op het moment dat verzoekster daadwerkelijk wordt begeleid. Daarom komen de kosten van de onbeladen heen- of terugreis van de begeleider niet voor vergoeding in aanmerking.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, reiskosten begeleider (onbeladen kilometers), aantal gereden kilometers Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 februari 2021
Datum publicatie: 21 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 april 2021,­ SKGZ202001501

Die ziektekostenverzekeraar hoeft geen PGB vv toe te kennen voor zorg waarop verzoekster niet is aangewezen of waarvan de geneeskundige context onvoldoende is onderbouwd, maar hij mag niet eigenmachtig en zonder goede onderbouwing van de gestelde indicatie afwijken als aan deze voorwaarden wel is voldaan

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, eigen netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 april 2021,­ SKGZ202002125

De ziektekostenverzekeraar heeft de declaratie ten onrechte in behandeling genomen, nadat verzoeker hiertegen bezwaar maakte. De ziektekostenverzekeraar hoefde geen fraudeonderzoek te starten.

Eigen risico, fraudemelding, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, onderzoeksplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 19 Zvw, art. 2.17 Bzv, art. 35 Wmg, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 april 2021,­ SKGZ202001678

De ziektekostenverzekeraar is gehouden te zorgen voor kwalitatief goede gecontracteerde zorg. Hij hoeft bij zijn oordeel over de kwaliteit niet af te gaan op een mededeling van een enkele verzekerde.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, onveilig vervoer door vervoerder, zorgplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 april 2021,­ SKGZ201901696

Telefoonkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Toerekenbare tekortkoming EuroCross, telefoonkosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 6:74 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 april 2021,­ SKGZ201902686

Uit de rechtstreeks werkende Avg vloeit voort dat een verzekerde recht heeft op inzage in zijn dossier, voor zover zijn persoonsgegevens hierin zijn opgenomen.

Verzekering via gemeente, recht op inzage in dossier, schadevergoeding Regelgeving : Algemene Verordening gegevensbescherming (Avg) (Vo. nr. 2016/679), gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021