Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.076

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 22 januari 2021,­ SKGZ202001426

De zorgverzekeraar heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar vermoede declaratiefraude

Fraude, melding declaratiefraude, onderzoeksplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 35 Wmg, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 januari 2021
Datum publicatie: 25 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 januari 2021,­ SKGZ202000652

De ziektekostenverzekeraar hoeft niet te waarschuwen als het maximale aantal behandelingen fysiotherapie (bijna) is opgebruikt.

Fysiotherapie, AV, overschrijding aantal behandelingen, eigen risico, verplicht eigen risico, betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 19 Zvw, 2.1, 2.8 en 2.17 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 25 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 januari 2021,­ SKGZ201901736

Klinische behandeling van een verslaving moet gepaard gaan met een gedegen voor- en natraject.

Zuid-Afrika, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, klinische opname White River Manor, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 25 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 december 2020
Datum publicatie: 25 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 januari 2021,­ SKGZ202001150

Geen aanspraak op WLS Forte na bariatrische chirurgie

Farmaceutische zorg, WLS Forte, vitamine- en mineralentekort na bariatrische chirurgie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 25 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 17 december 2020,­ 2020033574,­ SKGZ201901736

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Zuid-Afrika, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, klinische opname White River Manor, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 25 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 december 2020
Datum publicatie: 25 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 januari 2021,­ SKGZ202001045

Als een geneesmiddel niet onder het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar valt, mag de zorgverzekeraar de verstrekking hiervan niet zonder meer afwijzen op de grond dat een goedkoper alternatief beschikbaar is.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 21 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 15 januari 2021,­ SKGZ202000129

Er bestaat aanspraak op een orthodontische behandeling op grond van de zorgverzekering als sprake is van een ernstige aandoening aan het tand-kaak-mondstelsel én medebehandeling of diagnostiek van een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2020, verzoek afgewezen

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2020
Datum publicatie: 15 januari 2021
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 januari 2021
Datum publicatie: 20 januari 2021
Bindend advies Gcz,­ 19 januari 2021,­ SKGZ202001380

In het zorgplan moet de geneeskundige context van de geïndiceerde zorg deugdelijk zijn onderbouwd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren, te late uitbetaling nota's Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2021
Datum publicatie: 19 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 december 2020
Datum publicatie: 19 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 7 december 2020,­ 2020048697,­ SKGZ202001380

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren, te late uitbetaling nota's Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2021
Datum publicatie: 19 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 december 2020
Datum publicatie: 19 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 15 januari 2021,­ SKGZ202001092

Een PGB vv kan niet worden toegekend op basis van meer uren zorg dan door de wijkverpleegkundige zijn geïndiceerd. Bij wijziging indicatie kan een nieuwe aanvraag worden gedaan. Dat zou zijn verteld dat dit niet mocht, is niet aannemelijk gemaakt.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), verhoging aantal toegekende uren, termijn afwikkeling aanvraag Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 januari 2021
Datum publicatie: 18 januari 2021