Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 6.982

Resultaten 11 - 20

Advies Zorginstituut Nederland,­ 28 mei 2020,­ 2020020756,­ SKGZ201902648

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, indicatie, hoogte tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.4, 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 6 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2020
Datum publicatie: 12 oktober 2020
Bindend advies Gcz,­ 7 oktober 2020,­ SKGZ202000336

Een zorgverzekeraar hoeft een verzekerde pas af te melden als wanbetaler bij het CAK op het moment dat hij de volledige schuld, inclusief kosten, heeft voldaan.

Premie, betalingsachterstand, aanmelding CAK, verjaring Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2013, artt. 18a tot en met 18d Zvw, artt. 3:307, 3:317, 3:318 en 6:5 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 oktober 2020
Datum publicatie: 8 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 7 oktober 2020,­ SKGZ201900600

Premie, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, starten incassoprocedure Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2020, paragraaf 3.3. Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 oktober 2020
Datum publicatie: 7 oktober 2020
Bindend advies Gcz,­ 30 september 2020,­ SKGZ201902648

De ziektekostenverzekeraar mag niet zonder goede reden afwijken van de indicatie van de wijkverpleegkundige.

Verpleging en verzorging, indicatie, hoogte tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.4, 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 6 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2020
Datum publicatie: 12 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 30 september 2020,­ SKGZ201902267

Verzoeker is gehouden het verplicht en vrijwillig eigen risico voor 2017 aan de ziektekostenverzekeraar te voldoen.

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, lege DBC's Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 19 tot en met 23 Zvw, 2.17 tot en met 2.19 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 2 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 30 september 2020,­ SKGZ202001351

Verzoeker heeft aanspraak op volledige vergoeding van de kosten van steunkousen, ten laste van de zorgverzekering.

Hulpmiddelenzorg, steunkousen, verstrekking binnen een jaar, coulance Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onder m Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 2 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­21 augustus 2020,­ 2020018663,­ SKGZ202000235

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, laparoscopisch herstel buikwandhernia met behulp van Da Vinci® robot, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 september 2020
Datum publicatie: 25 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 augustus 2020
Datum publicatie: 2 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 5 augustus 2020,­ 2020019538,­ SKGZ201902590

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie, normenkader Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 september 2020
Datum publicatie: 23 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 augustus 2020
Datum publicatie: 2 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 5 augustus 2020,­ 2020009011,­ SKGZ201901283

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 30 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 augustus 2020
Datum publicatie: 2 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 30 september 2020,­ SKGZ201901283

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 30 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 augustus 2020
Datum publicatie: 2 oktober 2020