Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.181

Resultaten 21 - 30

Bindend advies GcZ,­ 12 april 2021,­ SKGZ202001427

De ziektekostenverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde én medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is. Mogelijk bestaat wel aanspraak op vergoeding ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering, namelijk in geval na de uitgevoerde osteotomie een orthodontische afwijking bestaat. Dit is alsdan ter beoordeling van de ziektekostenverzekeraar.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 april 2021
Datum publicatie: 13 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 januari 2021
Datum publicatie: 13 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 29 januari 2021,­ 2021001165,­ SKGZ202001427

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 april 2021
Datum publicatie: 13 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 januari 2021
Datum publicatie: 13 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2021,­ SKGZ202001399

De ziektekostenverzekeraar mocht de door verzoeker ingediende nota voor medisch specialistische zorg afwijzen nu hierop geen DBC-code was vermeld.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, ooglidcorrectie, declaratie d.m.v. DBC-code Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 35 Wet marktordening gezondheidszorg, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2021
Datum publicatie: 9 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2021,­ SKGZ202001560

Voor de ingangsdatum van de zorgverzekering van verzoeker is de datum van ontvangst van de aanvraag door de zorgverzekeraar bepalend.

Ingangsdatum zorgverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 5 Zvw en 3:37 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2021
Datum publicatie: 9 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2021,­ SKGZ202002310

De ziektekostenverzekeraar hoeft geen hoger PGB vv toe te kennen dan op basis van de (aangepaste) indicatie. De ziektekostenverzekeraar hoeft ook geen hoger bedrag uit te keren dan het PGB vv dat jaarlijks wordt toegekend.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2021
Datum publicatie: 9 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2021,­ SKGZ202001379

De ziektekostenverzekeraar moet aan de hand van de ingediende nota's de hoogte van de vergoeding kunnen vaststellen.

Geneeskundige zorg, medisch-specialistische zorg, vergoeding nota’s, retour zenden nota’s Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2021
Datum publicatie: 8 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 april 2021,­ SKGZ202001837

Turkije, geneeskundige zorg, plastische chirurgie, verwijderen borstprotheses, lekkage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 7 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 april 2021,­ SKGZ202002343

De ziektekostenverzekeraar mag een deel van het PGB vv niet terugvorderen.

Voorwaarden zorgverzekering 2017-2020 artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, gedeeltelijke toewijzing.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 7 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 31 maart 2021,­ SKGZ20201478

De aanspraak op orthodontie ten laste van de zorgverzekering is beperkt tot de tandheelkundige aandoeningen waarop de bijzondere tandheelkunde betrekking heeft.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 maart 2021
Datum publicatie: 6 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 februari 2021
Datum publicatie: 6 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 31 maart 2021,­ SKGZ20201580

Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat de tweede opname van erflater in Turkije spoedzorg betrof.

Buitenland, Turkije, medisch specialistische zorg, spoedeisende zorg, proceskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 13 NederlandsTurks Verdrag inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 maart 2021
Datum publicatie: 6 april 2021