Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.397

Resultaten 21 - 30

Bindend advies GcZ,­ 8 september 2021,­ SKGZ202002589

Lucovitaal L-Theanine Omega-3 (LTO3) No Taste capsules zijn geen verzekerde prestatie op grond van de zorgverzekering.

Farmaceutische zorg, Lucovitaal L-Theanine Omega-3 (LTO3) No Taste capsules Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 9 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 juli 2021
Datum publicatie: 9 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 september 2021,­ SKGZ202001887

Verzoekster moet het verplicht en vrijwillig eigen risico 2020 aan de ziektekostenverzekeraar voldoen.

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, hoogte nota zorgaanbieder Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11, 19, 20, en 21 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 9 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 september 2021,­ SKGZ201900983

Er bestaat geen aanspraak op een dermolipectomie van de buik, omdat een verzekeringsindicatie in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis ontbreekt.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, dermolipectomie buik Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 9 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 augustus 2021
Datum publicatie: 10 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 september 2021,­ SKGZ201900074

Verband tussen niet-tandheelkundige aandoening en parodontale aandoening niet aannemelijk gemaakt, daarom geen vergoeding parodontale behandelingen ten laste van de zorgverzekering.

Mondzorg, behandelingen paradontitis na medicijngebruik Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artikel 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 9 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 10 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 14 juli 2021,­ 2021025558,­ SKGZ202002589

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Lucovitaal L-Theanine Omega-3 (LTO3) No Taste capsules Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 9 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 juli 2021
Datum publicatie: 9 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 september 2021,­ SKGZ201901567

Verzoeker kan alleen aanspraak maken op medisch specialistische revalidatiezorg als hij hierop redelijkerwijs is aangewezen en de zorg doelmatig is.

EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, hulpmiddelenzorg, zittend ziekenvervoer, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4, 2.9, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1, 2.6, 2.12 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 8 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 mei 2020
Datum publicatie: 10 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 september 2021,­ SKGZ202100543

Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van een voorhoofdsplastiek via bicoronale, pretrichiale benadering met haarlijncorrectie in combinatie met een wenkbrauwlift en een kinplastiek.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, voorhoofdsplastiek via bicoronale, pretrichiale benadering met haarlijncorrectie in combinatie met een wenkbrauwlift, kinplastiek, manvrouw transgender, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 8 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 juli 2021
Datum publicatie: 8 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 19 juli 2021,­ 2021025975,­ SKGZ202100543

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, voorhoofdsplastiek via bicoronale, pretrichiale benadering met haarlijncorrectie in combinatie met een wenkbrauwlift, kinplastiek, manvrouw transgender, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 8 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 juli 2021
Datum publicatie: 8 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 september 2021,­ SKGZ202100333

De ziektekostenverzekeraar vordert de uitgekeerde zorgkosten in verband met zorg die verzoekster aan zichzelf heeft verleend terecht van haar terug.

Paramedische zorg, lymfeoedeem, aanvullende ziektekostenverzekering, camouflagetherapie, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2021, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2021, artt. 3:310 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 september 2021
Datum publicatie: 7 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 3 september 2021,­ SKGZ202000620

Verslavingszorg behoort tot geneeskundige zorg zoals medisch specialisten en klinisch psychologen die plegen te bieden en mag ook ten laste van de zorgverzekering worden verleend onder regie van een verslavingsarts. Uit het model-kwaliteitsstatuut GGZ en de polisvoorwaarden vallen geen kwantitatieve normen af te leiden voor de mate van betrokkenheid van de regiebehandelaar noch dat het noodzakelijk is dat een psychiater of klinisch psycholoog altijd deelneemt aan het multidisciplinair overleg dan wel wordt geraadpleegd over het behandelplan. De verleende zorg valt onder de dekking van de zorgverzekering. Omdat de zorg is verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, heeft verzoeker aanspraak op 80% van het ‘in de markt gebruikelijke tarief’.

Specialistische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, regiebehandelaar Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 september 2021
Datum publicatie: 3 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 mei 2021
Datum publicatie: 3 september 2021