Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.076

Resultaten 21 - 30

Bindend advies GcZ,­ 30 december 2020,­ SKGZ201902796

Een solist mag een DBC-zorgproductcode voor medisch-specialistische revalidatie in rekening brengen, mits het gaat om enkele specifiek genoemde activiteiten. Dit volgt uit het criterium ‘plegen te bieden’.

Medisch-specialistische zorg, revalidatie door solist Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 december 2020
Datum publicatie: 4 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 december 2020
Datum publicatie: 4 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 23 december 2020,­ SKGZ202001192

Partijen hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding van magistraal bereide amitriptyline crème 10% bij erytromelalgie.

Farmaceutische zorg, amitriptyline crème 10%, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, opgelost

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 4 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 november 2020
Datum publicatie: 4 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 15 december 2020,­ 2020045162,­ SKGZ201902796

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Medisch-specialistische zorg, revalidatie door solist Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 december 2020
Datum publicatie: 4 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 december 2020
Datum publicatie: 4 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 12 november 2020,­ 2020046393,­ SKGZ202001192

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, amitriptyline crème 10%, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 4 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 november 2020
Datum publicatie: 4 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 23 december 2020,­ SKGZ202001716

Een lower bodylift komt voor vergoeding in aanmerking in geval van een verzekeringsindicatie in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis.

Medisch-specialistische zorg, plastische chirurgie, lower bodylift Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 23 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 november 2020
Datum publicatie: 23 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 23 december 2020,­ SKGZ202000825

Om aanspraak te kunnen maken op een buikwandcorrectie of een dermolipectomie van de bovenbenen moet sprake zijn van een (verzekerings)indicatie in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis.

Geneeskundige zorg, buikwandcorrectie, dermolipectomie bovenbenen, indicatie, Pittsburgh Rating Scale (PRS) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 23 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 23 december 2020,­ SKGZ201902340

De ziektekostenverzekeraar hoeft een behandeling niet te vergoeden voor zover deze niet voldoet aan het criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’.

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, stand wetenschap en praktijk, plegen te bieden Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 23 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 17 decenber 2020,­ SKGZ201902102

De ziektekostenverzekeraar is niet verplicht een vergoeding uit coulance voort te zetten. Ook is hij niet verplicht ieder jaar collectiviteitskorting te bieden. Daarnaast mag hij eigen risico in rekening brengen voor ambulancevervoer.

Zittend ziekenvervoer, ambulance, eigen risico, collectiviteitskorting, alternatieve geneeswijze Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13, 2.14 en 2.17 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 december 2020
Datum publicatie: 23 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 16 november 2020,­ 2020046797,­ SKGZ202001716

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Medisch-specialistische zorg, plastische chirurgie, lower bodylift Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 23 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 november 2020
Datum publicatie: 23 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 21 december 2020,­ SKGZ202000374

Verzoekster heeft geen aanspraak op verlenging van haar PGB vv omdat haar zorgvraag medisch niet goed is onderbouwd door de indicerend wijkverpleegkundige.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorgplan volgens voorwaarden V&VN Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 december 2020
Datum publicatie: 22 december 2020