Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.076

Resultaten 31 - 40

Bindend advies GcZ,­ 21 december 2020,­ SKGZ202000852

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, aanmelding Zorginstituut, opschorting en hervatting aanmelding, hernieuwde opschorting, hoogte betalingsachterstand, declaratie GGZ, eigen risico Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 16, 19 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 21 december 2020
Datum publicatie: 21 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 15 december 2020,­ SKGZ201901703

Bij Gilles de la Tourette kan een geneeskundige context bestaan voor Persoonlijke Verzorging. Het bestaan van een betalingsachterstand wordt meegewogen in de beoordeling, maar vormt geen absolute weigeringsgrond.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Wmo-Zvw, betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 december 2020
Datum publicatie: 15 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 14 december 2020,­ SKGZ202000988

Parodontale zorg bij het syndroom van Sjögren valt niet onder de indicaties voor bijzondere tandheelkunde.

Mondzorg, behandelingen paradontitis, syndroom van Sjögren, machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artikel 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2020
Datum publicatie: 15 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 november 2020
Datum publicatie: 15 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 16 november 2020,­ 2020045551,­ SKGZ202000988

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, behandelingen paradontitis, syndroom van Sjögren, machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artikel 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2020
Datum publicatie: 15 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 november 2020
Datum publicatie: 15 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 11 december 2020,­ SKGZ202001571

De ziektekostenverzekeraar hoeft een ingreep van plastisch chirurgische aard alleen te vergoeden als sprake is van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis.

Plastische chirurgie, abdominoplastiek met fleur de lis correctie, inclusief navel reinsertie en reven fascia abdominalis (buikwandcorrectie) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 december 2020
Datum publicatie: 11 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 november 2020
Datum publicatie: 11 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 11 november 2020,­ 2020045574,­ SKGZ202001571

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Plastische chirurgie, abdominoplastiek met fleur de lis correctie, inclusief navel reinsertie en reven fascia abdominalis (buikwandcorrectie) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 december 2020
Datum publicatie: 11 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 november 2020
Datum publicatie: 11 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 9 december 2020,­ SKGZ202001673

Niet voldaan aan eis uit verzekeringsvoorwaarden, geen misleiding door ziektekostenverzekeraar.

EU/EER, Spanje, AV, alternatieve geneeswijzen, informatievoorziening, misleiding Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH-NR-017), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 december 2020
Datum publicatie: 10 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 9 december 2020,­ SKGZ201902674

Gebruikte term ‘behandeling’ te algemeen om hierin de beperking tot uitsluitend alternatieve geneeswijzen te kunnen lezen.

Aanvullende ziektekostenverzekering, laboratoriumonderzoek, alternatieve geneeswijzen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 6:238 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 9 december 2020
Datum publicatie: 10 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 5 november 2020,­ 2020043454,­ SKGZ202001529

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, Flash Glucose Monitoring (FGM), FreeStyle Libre, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 december 2020
Datum publicatie: 3 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 november 2020
Datum publicatie: 7 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 3 december 2020,­ SKGZ202000897

Het is aan de indicerend wijkverpleegkundige te beoordelen wat een verzekerde zelf nog kan en welke zorg door het netwerk van verzekerde kan worden geleverd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 december 2020
Datum publicatie: 3 december 2020