Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.397

Resultaten 31 - 40

Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 mei 2021,­ 2020038262,­ SKGZ202000620

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Specialistische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, regiebehandelaar Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, en 2.4 Bzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 september 2021
Datum publicatie: 3 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 mei 2021
Datum publicatie: 3 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 september 2021,­ SKGZ202101004

Het ontbreken van voorafgaande toestemming kan verzoekster worden tegengeworpen, omdat zij er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat de ziektekostenverzekeraar haar telefonisch niet over deze voorwaarde heeft geïnformeerd of dat hij heeft verklaard zich niet langer op dit vereiste te zullen beroepen.

Turkije, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, telefonische informatieverstrekking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 september 2021
Datum publicatie: 2 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 augustus 2021
Datum publicatie: 2 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 september 2021,­ SKGZ202100777

Laserontharing ter voorkoming van recidieven bij de behandeling van sinus pilonidalis valt niet onder de dekking van de zorgverzekering.

Geneeskundige zorg, laserontharing bij sinus pilonidalis Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 september 2021
Datum publicatie: 2 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 juli 2021
Datum publicatie: 2 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 augustus 2021,­ 2021029559,­ SKGZ202101004

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Turkije, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, telefonische informatieverstrekking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid, art. 150 Rv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 september 2021
Datum publicatie: 2 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 augustus 2021
Datum publicatie: 2 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 juli 2021,­ 2021023239,­ SKGZ202100777

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, laserontharing bij sinus pilonidalis Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 september 2021
Datum publicatie: 2 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 juli 2021
Datum publicatie: 2 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 22 juni 2021,­ 2021022521,­ SKGZ202002271

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, voetverzorging, pedicure bij diabetes, onbekendheid met voorwaarden : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2018, art. 6:213 en 233 BW.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 juni 2021
Datum publicatie: 24 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 18 augustus 2021,­ SKGZ202002511

Voor wijziging van de verzekering is wilsovereenstemming vereist. Hiervan is niet gebleken. Dat verzoekster over de wijziging digitaal is geïnformeerd, kan haar niet worden tegengeworpen, omdat - eveneens bij gebrek aan wilsovereenstemming - door haar nooit de keuze is gemaakt voor die manier van communiceren.

Wijziging zorgverzekering, wilsovereenstemming, incontinentiemateriaal, gecontracteerde zorgaanbieder, wijze van communicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.11 Rzv, art. 6:217 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 18 augustus 2021,­ SKGZ202100467

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt dekking voor tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval. Hierbij geldt dat de behandeling moet plaatsvinden binnen één jaar na het ongeval, en moet zijn gericht op het directe letsel als gevolg van dit ongeval. In de situatie van verzoeker is niet voldaan aan de verzekeringsvoorwaarden. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Ziektekostenverzekeringen N.V. te Amersfoort en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak : Aanvullende ziektekostenverzekering, kosten tandheelkundige behandelingen na een ongeval Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, 2018 en 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 18 augustus 2021,­ SKGZ202001799

Er is niet gebleken dat een aanvraag voor een knieoperatie is ingediend. Daarom is geen sprake van verwijtbaar handelen of nalaten van de zorgverzekeraar en wordt het verzoek om schadevergoeding afgewezen.

Medisch-specialistische zorg, weigering vergoeding knieoperatie, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 18 augustus 2021,­ SKGZ202002272

Premie, beëindiging, schadevergoeding, verrekening Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 6:162 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021