Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.181

Resultaten 41 - 50

Bindend advies GcZ,­ 24 maart 2021,­ SKGZ202002163

De ziektekostenverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde én medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Datum publicatie: 26 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 februari 2021
Datum publicatie: 26 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 24 maart 2021,­ SKGZ202001702

Verzoekster komt op tegen de beslissing van de ziektekostenverzekeraar haar met ingang van 1 mei 2020 aan te melden als wanbetaler bij het CAK. Daarnaast betwist verzoekster de door de ziektekostenverzekeraar gestelde betalingsachterstand. Volgens haar is een groot deel van de vordering namelijk verjaard.

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2009-2012, 2019 en 2020, paragraaf 3.3. Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Datum publicatie: 26 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 23 maart 2021,­ SKGZ202000476

Aan verzoekster is niet een redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden van de zorgverzekeraar kennis te nemen. Daarom wordt beslist dat verzoekster in redelijkheid geen beroep kan doen op het hebben van een geldige verwijzing en voorafgaande toestemming.

Turkije, plastische chirurgie, liposuctie bij lipoedeem, abdominoplastiek Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 13 Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid, artt. 6:233 en 6:234 BW, gedeeltelijke toewijzing.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 maart 2021
Datum publicatie: 26 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 februari 2021,­ 2021002808,­ SKGZ202002163

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Datum publicatie: 26 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 februari 2021
Datum publicatie: 26 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 24 maart 2021,­ SKGZ202001429

Premie, hervatting aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, berekening eigen risico, opzegging zorgverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2020, artt. 8a, 16, 18d, 19 en 21 Zvw, 2.17 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Datum publicatie: 25 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 24 maart 2021,­ SKGZ202000505

Een deel van het verzoek is te laat ingediend. Daarom wordt dit deel van het verzoek niet inhoudelijk behandeld. Voor het overige geldt dat het fraudeonderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, dat het teruggevorderde bedrag correct is en dat er geen aanleiding bestaat dit te matigen, dat de onderzoekskosten terecht bij verzoekster in rekening zijn gebracht en dat de hoogte hiervan redelijk is, en dat verzoekster geen belang meer heeft bij een uitspraak over de beëindiging van haar verzekering.

Fraude, declaraties PGB vv, terugvordering, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in interne incidentenregister, opname persoonsgegevens in Extern Verwijzingsregister, melding van dossier bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude, vordering onderzoekskosten, aangifte Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2019, artt. 10 en 11 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2019, artt. 6:95 jo. 6:96, 7:941 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Datum publicatie: 25 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 24 maart 2021,­ SKGZ202001439

Een deel van het verzoek is te laat ingediend. Daarom wordt dit deel van het verzoek niet inhoudelijk behandeld. Voor het overige geldt dat het fraudeonderzoek zorgvuldig is uitgevoerd en dat verzoeker geen belang meer heeft bij een uitspraak over de beëindiging van zijn verzekering.

Fraude, declaraties PGB vv, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in interne incidentenregister, opname persoonsgegevens in Extern Verwijzingsregister, melding van dossier bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude, aangifte Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2019, artt. 10 en 11 Zvw,Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2019, 7:941 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Datum publicatie: 25 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 19 maart 2021,­ SKGZ202001180

Ook de toedieningsvorm van een geneesmiddel kan een medische noodzaak zijn voor het gebruik van een niet- preferent geneesmiddel.

Farmaceutische zorg, methotrexaat, injectiepen, preferentiebeleid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 maart 2021
Datum publicatie: 24 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 17 maart 2021,­ SKGZ202001889

Het berekenen van koolhydraten, het wegen van de voeding en het toedienen van de bolus bij diabetes is zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. Deze zorg kan echter in bepaalde gevallen worden verwacht van het netwerk. De indicerend wijkverpleegkundige beoordeelt of dit aan de orde is.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), diabetes, afwegen voeding en berekenen koolhydraten, toedienen insuline, gebruikelijke zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 maart 2021,­ 2021005047,­ SKGZ202001889

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), diabetes, afwegen voeding en berekenen koolhydraten, toedienen insuline, gebruikelijke zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 201

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021