Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.397

Resultaten 51 - 60

Advies Zorginstituut Nederland,­ 28 mei 2021,­ 2021003551,­ SKGZ202001298

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, mechanische ademhalingsondersteuning, vergoeding stroomkosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel b en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 12 juli 2021
Datum publicatie: 19 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 mei 2021,­ 2020049212,­ SKGZ202001504

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, stand van de wetenschap en praktijk, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 25 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 mei 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 mei 2021,­ 2021006036,­ SKGZ202002504

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Zvw-Wmo Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 juni 2021
Datum publicatie: 29 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 mei 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 juli 2021,­ SKGZ202100677

Als de wijkverpleegkundige akkoord gaat met de verlaging van het aantal uren zorg door de ziektekostenverzekeraar, is dit aantal uren leidend. De indicatie geldt in beginsel voor de duur van twee jaren, nu hij voor die termijn is gesteld, het reglement in de mogelijkheid voorziet, en de ziektekostenverzekeraar zijn afwijking hiervan niet heeft gemotiveerd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 juli 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 juli 2021,­ SKGZ202100844

Het oordeel van een door de ziektekostenverzekeraar ingeschakeld bureau kan niet in de plaats komen van de indicatiestelling van de indicerend wijkverpleegkundige. De geneeskundige context is door deze wijkverpleegkundige niet goed onderbouwd. De aanvraag voor het PGB vv mocht daarom als niet navolgbaar worden afgewezen. Er is dan voorts geen reden contact te zoeken met de indicerend wijkverpleegkundige om te spreken over de gestelde indicatie.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorg zoals wijkverpleegkundigen plegen te bieden, afbakening Zvw-Wmo Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 juli 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 juli 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­7 juli 2021,­ 2021023448,­ SKGZ202100844

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorg zoals wijkverpleegkundigen plegen te bieden, afbakening Zvw-Wmo Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 juli 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 juli 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 7 juni 2021,­ 2021010519,­ SKGZ202002339

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, buikbreuk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 23 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 mei 2021,­ 2021007756,­ SKGZ202001910

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie, IMSR, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 mei 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 11 mei 2021,­ 2021009735,­ SKGZ202002673

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, afbouwmedicatie bupropion, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juni 2021
Datum publicatie: 3 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 mei 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 4 mei 2021,­ 2020046795,­ SKGZ202001060

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, rationele farmacotherpie, taperingstrips, venlafaxine Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juni 2021
Datum publicatie: 3 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 mei 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021