Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.317

Resultaten 51 - 60

Bindend advies GcZ,­ 2 juli 2021,­ SKGZ202002413

De ziektekostenverzekeraar moet een deel van de maatregelen die door hem zijn opgelegd in verband met fraude matigen

Fraude, terugvordering, registratie in het externe verwijzingsregister (EVR), politieaangifte, zittend ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2020, art. 7:941 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 2 juli 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2021,­ SKGZ202001746

Het was aan verzoekster om aannemelijk te maken dat de ziektekostenverzekeraar telefonisch heeft toegezegd de extra kosten van het verblijf in een eenpersoonskamer in het ziekenhuis te vergoeden. Hierin is zij niet geslaagd. Eerst tijdens de hoorzitting heeft verzoekster een bewijsaanbod hieromtrent gedaan. Dit is te laat.

EU/EER, België, medisch specialistische zorg, extra kosten voor verblijf op eenpersoonskamer, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 25 mei 2021,­ 2021016226,­ SKGZ202002526

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juli 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 mei 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 30 september 2020,­ 2020004614,­ SKGZ201902344

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg, VitA-POS® oogzalf, machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.8 en 2.9 Bzv, 2.5, 2.6, 2.13 en Bijlage 1 en 2 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 5 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 28 mei 2020,­ 2020019852,­ SKGZ201901678

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 oktober 2020
Datum publicatie: 2 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2020
Datum publicatie: 5 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2021,­ SKGZ202100109

Verzekerde kan geen aanspraak maken op vergoeding van een behandeling met duale immunotherapie, alsook monotherapie met pembrolizumab en ipilimumab, en de intraveneuze toediening van hoog gedoseerde vitamine C .

Turkije, geneeskundige zorg, stand van de wetenschap en praktijk, immunotherapie, pembolizumab, ipilimumab Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 2 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 mei 2021
Datum publicatie: 2 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 12 mei 2021,­ 2021014726,­ SKGZ202100109

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Turkije, geneeskundige zorg, stand van de wetenschap en praktijk, immunotherapie, pembolizumab, ipilimumab Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 2 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 mei 2021
Datum publicatie: 2 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2021,­ SKGZ202002281

Verzoeker heeft geen recht op een hoger PGB vv dan overeenkomstig de gestelde indicatie aan hem is toegekend. Verzoeker heeft de aanvraag voor het PGB vv niet op tijd ingediend, zodat de ingangsdatum gelijk is aan de datum waarop de aanvraag door de ziektekostenverzekeraar is ontvangen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 1 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2021,­ SKGZ202002518

De ziektekostenverzekeraar heeft onvoldoende gemotiveerd dat twee fysiotherapiebehandelingen per week in het geval van verzoekster niet doelmatig zijn.

Paramedische zorg, fysiotherapie lymfoedeem, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en bijlage 1 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 1 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2021,­ SKGZ202100167

Verzoeker is premie verschuldigd aan de ziektekostenverzekeraar voor de maanden juli 2020, augustus 2020 en februari 2021 t/m mei 2021. De ziektekostenverzekeraar mocht de aanvullende ziektekostenverzekering beëindigen en is niet verplicht deze opnieuw af te sluiten, zolang sprake is van een premieachterstand.

Premie, verzekeringsplicht, hoogte betalingsachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 6 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 1 juli 2021