Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.181

Resultaten 51 - 60

Bindend advies GcZ,­ 17 maart 2021,­ SKGZ202001943

De ziektekostenverzekeraar mag de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering eenzijdig wijzigen. Voor de aanvullende ziektekostenverzekering geldt daarnaast geen acceptatieplicht.

Duitsland, ziektekostenverzekering, wijziging voorwaarden, vervallen dekking eigen bijdrage medisch-specialistische zorg Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 maart 2021
Datum publicatie: 18 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 maart 2021,­ SKGZ202001438

Verzoekster heeft geen recht op een (aanvullende) vergoeding voor de zorgkosten die voor haar rekening zijn gebleven.

EU/EER, België, geneeskundige zorg, cardiologie, second opinion, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, artt. 19 en 20 van de Europese Verordening 883/2004 en art. 26 van de Europese Verordening 987/2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 maart 2021
Datum publicatie: 17 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 oktober 2020
Datum publicatie: 17 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 22 oktober 2020,­ 2020042766,­ SKGZ202001438

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, geneeskundige zorg, cardiologie, second opinion, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, artt. 19 en 20 van de Europese Verordening 883/2004 en art. 26 van de Europese Verordening 987/2009

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 maart 2021
Datum publicatie: 17 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 oktober 2020
Datum publicatie: 17 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 11 maart 2021,­ SKGZ202001434

De zorgverzekeraar is niet verplicht opnieuw een betalingsregeling te treffen, nadat een verzekerde zich hieraan niet heeft gehouden.

Premie, betalingsachterstand, aanmelding CAK, betalingsregeling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 18a tot en met 18d Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 maart 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 11 maart 2021,­ SKGZ202001671

Verzoeker heeft alleen recht op een PGB vv als sprake is van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en een geneeskundige context.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, geneeskundige context, depressie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv , voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 maart 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 januari 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 maart 2021,­ SKGZ202001947

Verzoeker heeft slechts recht op verpleging en verzorging voor zover hij hiervoor een geldende indicatie heeft.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, zorg uit het netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 december 2020
Datum publicatie: 11 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 25 januari 2021,­ 2020056160,­ SKGZ202001671

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, geneeskundige context, depressie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv , voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 maart 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 januari 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 21 december 2020,­ 2020052629,­ SKGZ202001947

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, zorg uit het netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 december 2020
Datum publicatie: 11 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 maart 2021,­ SKGZ202001520

De zorgverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde én medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 maart 2021,­ SKGZ202001476

Geen geslaagd beroep op dwaling; verzoeker is zijn onderzoeksplicht niet nagekomen.

Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, dwaling Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 6:228 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021