Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.076

Resultaten 51 - 60

Advies Zorginstituut Nederland,­ 6 oktober 2020,­ 2020039690,­ SKGZ201901817

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Egypte, mondzorg, spoedeisende zorg, hoogte vergoeding, onduidelijke website Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 25 november 2020,­ SKGZ202001354

De ziektekostenverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde én medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, machtiging, toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 24 november 2020,­ SKGZ202001392

Een verzekerde heeft alleen aanspraak op verpleging en/of persoonlijke verzorging als sprake is van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en de geneeskundige context voldoende is onderbouwd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2020,­ SKGZ201902133

Naturapolis. Levering hulpmiddel door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Hoogte gemiddeld gecontracteerd tarief (‘uitgangstarief’) onvoldoende bestreden. Hierop toegepaste korting levert gaan feitelijke hinderpaal op.

Hulpmiddelenzorg, microfoonset, werkplekaanpassing, hoogte vergoeding, hinderpaalcriterium Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.2. Bzv, 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2020,­ SKGZ201902804

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, hoogte betalingsachterstand, eigen risico, opzegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2020, artt. 16, 19 en 21 Zvw, 2.17 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013-2020, opgelost: verzekerde stemt in met voorstel

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2020,­ SKGZ202000497

Verzoeker heeft geen (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkunde.

EU/EER, Duitsland, mondzorg, plaatsen kronen, gebitsslijtage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2020,­ SKGZ202001455

Een haarstamceltransplantatie in verband met lichen planopilaris voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en is daarmee geen verzekerde prestatie op grond van de zorgverzekering.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, haarstamceltransplantatie (HST) bij lichen planopilaris, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2020,­ SKGZ201902062

De commissie wijst de aanvraag voor een hulphond af.

Hulpmiddelenzorg, hulphond, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 20 november 2020,­ SKGZ202001594

De ziektekostenverzekeraar moet onderbouwen waarom hij van het zorgplan afwijkt. Het PGB vv geldt voor de duur van maximaal twee jaren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 20 november 2020,­ SKGZ201902701

Verzoeker beschikte op ieder moment over een adequaat functionerend hulpmiddel.

Hulpmiddelenzorg, frequentie verstrekking CPAP maskers en banden, adequate zorg, zorgplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onder b en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020