Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.658

Resultaten 51 - 60

Bindend advies GcZ,­ 1 april 2022,­ SKGZ202102217

Verzoekster heeft geen aanspraak op een buikwandcorrectie ten laste van de zorgverzekering, nu bij haar geen sprake is van een verzekeringsindicatie in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 april 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 februari 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
Bindend advies GcZ,­ 1 april 2022,­ SKGZ202101111

De ziektekostenverzekeraar heeft bij de behandeling van de aanvraag de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Geneeskundige context onvoldoende onderbouwd in het zorgplan.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 april 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 februari 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 25 februari 2022,­ 2022006474,­ SKGZ202102217

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 april 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 februari 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 14 februari 2022,­ 2022002239,­ SKGZ202101111

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 april 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 februari 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
Bindend advies GcZ,­ 29 maart 2022,­ SKGZ202100812

De ziektekostenverzekeraar heeft de betalingsachterstand van verzoeker niet correct vastgesteld. De aanvullende ziektekostenverzekering werd ten onrechte beëindigd. De regeling gespreid betalen eigen risico werd terecht beëindigd. Verzoeker heeft geen recht op compensatie of een schadevergoeding

Premie, eigen risico, betalingsachterstand, gespreid betalen, betalingsregeling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2021, artt. 16 en 19 Zvw, art. 6:43 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 29 maart 2022,­ SKGZ202102372

De ziektekostenverzekeraar heeft niet aan zijn informatieplicht voldaan.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), wijziging verzekeringsvoorwaarden informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 28 maart 2022,­ SKGZ202101790

Verzoekster heeft aanspraak op vergoeding van de C-brace ten laste van de zorgverzekering.

Hulpmiddelenzorg, C-brace, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 februari 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 28 maart 2022,­ SKGZ202100559

De betalingsachterstand is door de ziektekostenverzekeraar juist vastgesteld. Verder is de aanmelding als wanbetaler bij het CAK terecht en mocht de ziektekostenverzekeraar deze na opschorting hervatten. Tot slot heeft de ziektekostenverzekeraar de aanvullende ziektekostenverzekeringen mogen beëindigen.

Betalingsachterstand, aanmelding CAK, opschorting, hervatting CAK, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen Regelgeving : Verzekeringsvoorwaarden 2018-2021, artt. 16, 18a, 18b-18d Zvw. 7:925 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 28 maart 2022,­ SKGZ202101441

De commissie wijst het verzoek af. Verzoekster heeft geen aanspraak op het vervangen van de brug links en de vervanging van vijf kronen.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, oligodontie, implantaten, bruggen en kronen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 februari 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 28 maart 2022,­ SKGZ202101493

De ziektekostenverzekeraar mocht de verzekeringsvoorwaarden met ingang van 2018, en opnieuw met ingang van 2021 eenzijdig wijzigen in het nadeel van verzekerde. Verzoeker, die optrad als verzekeringnemer, had ervoor kunnen kiezen de aanvullende ziektekostenverzekering te beëindigen, hetgeen hij niet heeft gedaan. Daarom is hij gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, orthodontie, wijziging dekking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2021, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2021, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022