Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.658

Resultaten 61 - 70

Advies Zorginstituut Nederland,­ 21 februari 2022,­ 2021042537,­ SKGZ202101790

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, C-brace, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 februari 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 7 februari 2022,­ 2022000520,­ SKGZ202101441

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, oligodontie, implantaten, bruggen en kronen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 februari 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 23 februari 2022,­ 2022004578,­ SKGZ202101612

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Seretide® Diskus® 50/250, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv.

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 februari 2022
Datum publicatie: 28 maart 2022
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 8 april 2022
Bindend advies GcZ,­ 23 maart 2022,­ SKGZ202101813

Partijen hebben overeenstemming bereikt, waardoor het geschil is opgelost.

Aanvullende ziektekostenverzekering, hulpmiddelenzorg, bril, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:942 BW, opgelost: verzekerde stemt in met voorstel.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 23 maart 2022
Datum publicatie: 25 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 22 maart 2022,­ SKGZ202101801

No-Tubebehandeling is aan te merken als een expertisebehandeling als bedoeld in de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering.

EU/EER, Oostenrijk, medisch-specialistische zorg, NoTube-behandeling, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 maart 2022
Datum publicatie: 22 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 januari 2022
Datum publicatie: 22 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 22 maart 2022,­ SKGZ202002634

Gebleken is dat verzoeker ten onrechte een originele nota en de Engelse vertaling hiervan als twee afzonderlijke nota's ter declaratie heeft ingediend. De zorgverzekeraar mocht daarom concluderen dat sprake was van fraude en overgaan tot de door hem getroffen maatregelen.

Veronderstelde fraude, buitenland, Turkije, medisch specialistische zorg, vergoeding nota's, registratie in het interne Incidentenregister van de zorgverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister, melding van de registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, vordering onderzoekskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 maart 2022
Datum publicatie: 22 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 17 januari 2022,­ 2021049035,­ SKGZ202101801

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Oostenrijk, medisch-specialistische zorg, NoTube-behandeling, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 maart 2022
Datum publicatie: 22 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 januari 2022
Datum publicatie: 22 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 21 maart 2022,­ SKGZ202101293

Aanvraag voor orthodontische behandeling terecht afgewezen, geen indicatie voor bijzondere tandheelkunde.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2022
Datum publicatie: 21 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 februari 2022
Datum publicatie: 21 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 21 maart 2022,­ SKGZ202101355

Verzoekster heeft geen aanspraak op een buikwandcorrectie ten laste van de zorgverzekering, nu bij haar geen sprake is van een verzekeringsindicatie in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, abdominoplastiek inclusief navelreïnsertie en reven fascia abdominalis (buikwandcorrectie) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2022
Datum publicatie: 21 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 maart 2022
Datum publicatie: 21 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 10 maart 2022,­ 2021050987,­ SKGZ202101355

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, abdominoplastiek inclusief navelreïnsertie en reven fascia abdominalis (buikwandcorrectie) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2022
Datum publicatie: 21 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 maart 2022
Datum publicatie: 21 maart 2022