Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenKpzv.nl wordt vernieuwd. De eerstvolgende kpzv-nieuwsbrief met nieuwe uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen versturen wij daarom later dan u van ons gewend bent. Wij verwachten deze te versturen op 4 oktober 2019. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Aantal resultaten: 6.582

Resultaten 61 - 70

Bindend advies GcZ, 3 juli 2019, SKGZ201900045

Eigen risico, toepasselijk kalenderjaar, DBC-systematiek, incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 19 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.17, 2.18 en 2.19 Rzv, Regeling medisch specialistische zorg, Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 4 juli 2019
Bindend advies GcZ, 3 juli 2019, SKGZ201900151

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, osteotomie, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2017,verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 4 juli 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 3 juni 2019, 2019024878, SKGZ201801597

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, polyneuropathie, indicatie, doelmatigheid

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 4 juli 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 2019025297, 6 juni 2019, SKGZ201801603

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, boortoestellen, buitencategorie, informatieplicht

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 4 juli 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 7 mei 2019, 2019021682, SKGZ201801436

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaten, kronen, diabetes mellitus, medisch gecompromitteerden

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 4 juli 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 7 mei 2019, 2019022452, SKGZ201900151

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, osteotomie

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 4 juli 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 14 juni 2019, 2018044443, SKGZ201800622

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 4 juli 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 21 mei 2019, 2019024021, SKGZ201801827

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Plastische chirurgie, buikwandcorrectie, indicatie

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 4 juli 2019
Bindend advies GcZ, 1 december 2010, SKGZ2010.00481

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, ooglidcorrectie, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 en 13, Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 4 juli 2019
Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2009.02457

EU/EER, geneeskundige zorg, prostatectomie met behulp van DaVinci Robot®, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 4 juli 2019