Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.181

Resultaten 61 - 70

Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 januari 2021,­ 2020056050,­ SKGZ202001520

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 4 maart 2021,­ SKGZ202002171

De ziektekostenverzekeraar mocht besluiten het PGB vv te beëindigen, omdat verzoeker zijn administratie niet op orde had. Verzoeker heeft geen recht op een hogere vergoeding dan hem in het kader van het PGB vv tot de beëindigingsdatum werd uitgekeerd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), beëindiging, beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 4 maart 2021,­ SKGZ202000594

Het is aan de indicerend wijkverpleegkundige te onderbouwen dat sprake is van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en een geneeskundige context.

Verpleging en persoonlijke verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, geneeskundige context Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 3 maart 2021,­ SKGZ202001859

Geen aanspraak op verwijdering borstprothesen bij ontbreken van een (verzekerings)indicatie.

Plastische chirurgie, verwijderen borstprothesen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 maart 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 januari 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 18 januari 2021,­ 2020052802,­ SKGZ202001859

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Plastische chirurgie, verwijderen borstprothesen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 maart 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 januari 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 2 maart 2021,­ SKGZ202001519

Verzoeker heeft geen recht op volledige vergoeding van zorgkosten, omdat hij planbare zorg heeft afgenomen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Turkijke, geneeskundige zorg, staaroperatie, hoogte vergoeding, onverschuldigde betaling, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 13 Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid, art. 6:203 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Datum publicatie: 3 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 25 februari 2021,­ SKGZ201900842

Verzoekster heeft geen recht op vergoeding van zorg die niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, maar heeft wel recht op vergoeding van de zorg die onder de dekking van de zorgverzekering valt.

EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg bij het Empty Nose Syndrome (ENS) en een geperforeerd neustussenschot Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20. Vo nr. 883/2004, gedeeltelijk toegewezen

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 maart 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 25 februari 2021
Datum publicatie: 26 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 18 februari 2021,­ SKGZ202001683

Een zorgverzekeraar hoeft geen PGB vv toe te kennen als een verzekerde niet redelijkerwijs is aangewezen op de geïndiceerd zorg. Ook hoeft geen PGB vv toegekend te worden als geen sprake is van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden of als de geneeskundige context ontbreekt.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, ingangsdatum en einddatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 18 februari 2021
Datum publicatie: 19 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 17 februari 2021,­ SKGZ202001742

Geen aanspraak op hoortoestellen uit de buitencategorie; toezegging over vergoeding niet aannemelijk gemaakt.

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 februari 2021
Datum publicatie: 18 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 17 februari 2021,­ SKGZ202001718

Geen spoedeisende zorg, voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar vereist voor zorg in het buitenland.

Verenigde Staten, medisch-specialistische zorg, cervicale decompressie op niveau C5-C6, spoedeisende zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 februari 2021
Datum publicatie: 18 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 november 2020
Datum publicatie: 18 februari 2021