Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.181

Resultaten 71 - 80

Bindend advies GcZ,­ 15 februari 2021,­ SKGZ202000198

Beëindiging persoonsgebonden budget (PGB vv) met terugwerkende kracht vond terecht plaats op grond van artikel 15.2 van de voorwaarden van de zorgverzekering en toepassing van dit artikel leidt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet tot een uitkomst die onaanvaardbaar is.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), zelfstandig beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11, 13a en 14 Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 6:248 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 februari 2021
Datum publicatie: 18 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 23 november 2020,­ 2020048606,­ SKGZ202001718

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verenigde Staten, medisch-specialistische zorg, cervicale decompressie op niveau C5-C6, spoedeisende zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 februari 2021
Datum publicatie: 18 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 november 2020
Datum publicatie: 18 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 februari 2021,­ SKGZ202002133

Een zorgverzekeraar moet een eigen risico dat naar rato van de resterende maanden is vastgesteld, vermelden op het polisblad.

Eigen risico, verzelfstandiging polis, privacy Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 7, 19, 20 en 22 Zvw, art. 7:932 BW, gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 februari 2021,­ SKGZ202001801

Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij op grond van een medische noodzaak is aangewezen op het (merk)geneesmiddel Losec Mups®.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Losec Mups® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 januari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 12 januari 2021,­ 2020054419,­ SKGZ202001801

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Losec Mups® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 januari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 11 februari 2021,­ SKGZ202001167

De ziektekostenverzekeraar hoeft geen machtiging te verstrekken voor niet-gecontracteerde wijkverpleging, omdat onvoldoende is onderbouwd in welke mate verzoekster zelfredzaam is of hoe wordt toegewerkt naar het vergroten van zelfredzaamheid.

Verpleging en persoonlijke verzorging, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 februari 2021
Datum publicatie: 12 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ202001803

De commissie oordeelt dat de ziektekostenverzekeraar niet onzorgvuldig jegens verzoeker heeft gehandeld doordat hij heeft ingestemd met de beëindiging van de zorgrelatie tussen verzoeker en de zorgaanbieder, welke instemming door de zorgaanbieder op basis van een bepaling in de overeenkomst tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder in het belang van de verzekerde moet worden gevraagd. De ziektekostenverzekeraar heeft zowel de zorgaanbieder als verzoeker gehoord voordat de overeenkomst door de zorgaanbieder werd beëindigd. Verzoeker had tijdig moeten kiezen voor een andere zorgaanbieder.

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, beëindiging zorgverlening, zorgplicht privacy Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:460 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 12 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ202001973

In het zorgplan is de geneeskundige context onvoldoende onderbouwd door de indicerend verpleegkundige. Dit ligt in de risicosfeer van verzoeker.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), psychische klachten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 12 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ202001686

Er is niet gebleken dat verzoeker een indicatie heeft die voor de bovenkaak recht geeft op bijzondere tandheelkunde ten laste van de zorgverzekering.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ202001465

De zorgverzekeraar heeft geen vordering op verzoeker, nu de verzekeringsovereenkomst met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum werd beëindigd en ook de wet hiervoor geen basis biedt.

Premie, eigen risico, betalingsachterstand, verzekeringnemer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2018, artt. 4, 4a en 18a tot en met 18d Zvw, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021