Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.076

Resultaten 81 - 90

Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ201902107

De commissie beslist dat verzoeker een medische noodzaak heeft voor Lioresal®.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Lioresal® 10 mg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202000972

Bij budgetpolis korting toegestaan als gebruik wordt gemaakt van niet–gecontracteerde zorg. Onwetendheid speelt geen rol.

Betalingsachterstand, farmaceutische zorg, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hoogte vergoeding, kenbaarheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, artt. 3, 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202000945

Verzoekster heeft geen (verzekerings)indicatie voor een dermolipectomie van de bovenbenen.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, dermolipectomie bovenbenen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202000586

De ziektekostenverzekeraar hoeft een ingreep van plastisch chirurgische aard alleen te vergoeden als sprake is van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, indicatie, gescheurde oorlel Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ201901682

Een zorgverzekeraar hoeft geen PGB vv toe te kennen voor zorghandelingen waarvan de geneeskundige context onvoldoende is onderbouwd.

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202000307

Verzoekster heeft geen recht op een PGB vv, omdat zij niet in staat is de taken en verplichtingen die hieraan zijn verbonden zelfstandig of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger uit te voeren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15 c Bzv, 2.19a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202000745

Adjuvante immuuntherapie bij een melanoom stadium IIIA voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

EU/EER, België, medisch-specialistische zorg, adjuvante immuuntherapie met nivolumab bij melanoom stadium IIIA, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202000888

Verzoeker heeft geen onmiddellijke medische of technische hulp nodig bij een val, en heeft daarom geen aanspraak op persoonlijke alarmeringsapparatuur.

Hulpmiddelenzorg, persoonlijke alarmeringsapparatuur Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub t en 2.26 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202000821

De ziektekostenverzekeraar hoeft betrokkene niet te informeren over het starten van een onderzoek. Als betrokkene vragen stelt lopende het onderzoek dient de ziektekostenverzekeraar betrokkene mee te delen dat (nog) niet inhoudelijk kan worden gereageerd. Voorafgaand aan het instellen van een persoonlijk onderzoek dient een deugdelijk feitenonderzoek te worden verricht.

Buitenland, Thailand, mondzorg, fraudeonderzoek, informeren betrokkene, klachtafhandeling Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202001073

Een verzekerde heeft geen recht op verpleging en persoonlijke verzorging als de zelfredzaamheid nog kan worden vergroot door de inzet van andere zorgvormen of hulpmiddelen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 september 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020