Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenKpzv.nl wordt vernieuwd. De eerstvolgende kpzv-nieuwsbrief met nieuwe uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen versturen wij daarom later dan u van ons gewend bent. Wij verwachten deze te versturen op 4 oktober 2019. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Aantal resultaten: 6.582

Resultaten 81 - 90

Advies Zorginstituut Nederland, 10 december 2018, 2018018600, SKGZ201700721

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), ingangsdatum, indicatie

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 1 juli 2019
Bindend advies GcZ, 19 juni 2019, SKGZ201800659

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verplicht en vrijwillig eigen risico, toezegging zorgverlener, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11, 19, 20 en 21 Zvw, 2.1,2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 juni 2019
Bindend advies GcZ, 19 juni 2019, SKGZ201800964

Geestelijke gezondheidszorg, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv. Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017 en 2018, nader regel NZa NR/ REG-1804, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 juni 2019
Bindend advies GcZ, 19 juni 2019, SKGZ201800975

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Olmetec® 40 mg, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artikel 6:233, onderdeel a, BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 juni 2019
Bindend advies GcZ, 19 juni 2019, SKGZ201801204

Premie, eigen risico, hoogte betalingsachterstand, verjaring, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2018, artt. 16 en 19 Zvw, 3:307, 3:317, 3:318, 3:319 en 3:324 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 juni 2019
Bindend advies GcZ, 19 juni 2019, SKGZ201801394

Verenigde Staten, geneeskundige zorg, revalidatie met Activity Based Restorative Therapy (ABRT), stand wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 juni 2019
Bindend advies GcZ, 19 juni 2019, SKGZ201801397

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), langer dan één Jaar aangewezen op zorg, voorzien in toereikende zorg, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 juni 2019
Bindend advies GcZ, 19 juni 2019, SKGZ201801428

Aanvullende ziektekostenverzekering, acceptatie met terugwerkende kracht, schriftelijke toezegging, intrekking, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2019, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 juni 2019
Bindend advies GcZ, 19 juni 2019, SKGZ201802146

Eigen risico, verplicht eigen risico, vertraging, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 19 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 9 mei 2019, 2019004030, SKGZ201800975

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Olmetec® 40 mg

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 20 juni 2019