Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 7.317

Resultaten 81 - 90

Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2021,­ SKGZ202001504

Interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie bij een post commotioneel syndroom voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, stand van de wetenschap en praktijk, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 25 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2021,­ SKGZ202002647

Opzegging per 1 januari 2014 ten onrechte door de zorgverzekeraar geweigerd. Tocht ziet de commissie zwaarwegende redenen om de zorgverzekering niet met terugwerkende kracht tot die datum te beëindigen. Aanmelding als wanbetaler met ingang van 1 januari 2018 ten onrechte, hoogte betalingsachterstand juist vastgesteld.

Premie, aanmelding CAK, opschorting, hervatting, afmelding, hoogte betalingsachterstand, opzegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2011-2021, art. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 23 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2021,­ SKGZ202002339

Aanspraak op een buikwandcorrectie ten laste van de zorgverzekering bestaat in geval van een verzekeringsindicatie in de vorm van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking. Bij verzoekster is sprake van verminking.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, buikbreuk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 23 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 11 juni 2021,­ SKGZ201901253

Autologe hematopoietische stamceltransplantatie (aHSCT) bij MS voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

EU/EER, Zweden, stamceltherapie, autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (aHSCT), relapsing remitting multiple sclerose (RRMS), stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 juni 2021
Datum publicatie: 16 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 14 juni 2021,­ SKGZ202002253

Aanmelding als wanbetaler heeft ten onrechte plaatsgevonden omdat sprake was van een betalingsregeling. Betalingsachterstand is juist vastgesteld. De aanvullende ziektekostenverzekering werd terecht beëindigd.

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2011-2021, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 14 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 14 juni 2021,­ SKGZ202001910

Verzoekster heeft geen indicatie voor interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie.

Geneeskundige zorg, interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie, IMSR, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 juni 2021,­ SKGZ202002185

Verzoekster heeft geen aanspraak op taperingsstrips met zopiclon, omdat zij hiervoor geen indicatie heeft.

Farmaceutische zorg, zopiclon, taperingstrips, rationele farmacotherapie, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering2020, art. 20 van de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraar aan consumenten (TH/NR-017), verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 mei 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 9 juni 2021,­ SKGZ202100023

Combinatiepolis. Behandeling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Gewogen gemiddeld gecontracteerd tarief is bepalend voor de hoogte van de vergoeding. Terugvordering dubbel uitgekeerde declaratie terecht.

Geneeskundige zorg, hoogte vergoeding, combinatiepolis, terugvordering dubbele nota Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 6:203 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 9 juni 2021,­ SKGZ202001650

Verzoekster heeft geen aanspraak op een labiacorrectie, omdat een (verzekerings)indicatie hiervoor ontbreekt.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, labiacorrectie, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 april 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 9 juni 2021,­ SKGZ202001770

Een verzekeringsovereenkomst komt tot stand door het aanbod van de ene partij en de aanvaarding daarvan door de andere partij. Dit geldt ook voor de verzekering van een minderjarig kind.

Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, verzekering minderjarig kind, telefonisch verstrekte informatie Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, artt. 6:217 en 7:932 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021