Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitspraken



Op de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 811

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2022,­ SKGZ202102039

Verzoekster heeft geen aanspraak op een haarwerk ten laste van de zorgverzekering omdat de zorgaanbieder niet aan de voorwaarden van de ziektekostenverzekeraar voldoet.

Hulpmiddelenzorg, haarwerk, niet gecontracteerde zorgverlener Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.8 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2022
Datum publicatie: 1 juli 2022
Bindend advies GcZ,­ 28 juni 2022,­ SKGZ202102341

Geen aanspraak op hoortoestellen uit de buitencategorie ten laste van de zorgverzekering, andersluidende telefonische toezegging niet aannemelijk gemaakt, substitutie niet mogelijk.

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, telefonische toezegging, substitutie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 juni 2022
Datum publicatie: 29 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 mei 2022
Datum publicatie: 29 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 12 mei 2022,­ 2022016786,­ SKGZ202102341

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, telefonische toezegging, substitutie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 juni 2022
Datum publicatie: 29 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 mei 2022
Datum publicatie: 29 juni 2022
Bindend advies GcZ,­ 22 juni 2022,­ SKGZ202101607

De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag voor de Freestyle Libre terecht afgewezen.

Hulpmiddelenzorg, Freestyle Libre, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder o, Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 juni 2022
Datum publicatie: 23 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 23 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 3 mei 2022,­ 2022008752,­ SKGZ202101607

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, Freestyle Libre, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder o, Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 juni 2022
Datum publicatie: 23 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 23 juni 2022
Bindend advies GcZ,­ 20 juni 2022,­ SKGZ202102156

Wederom verstrekken CPAP-apparatuur na MRA niet doelmatig, maar verzoekster mocht ervan uitgaan dat de mededeling over een testperiode inhield dat zij nog mocht terugkomen op haar keuze voor een MRA.

Hulpmiddelenzorg, CPP-apparatuur, MR, doelmatigheid, testperiode Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2022
Datum publicatie: 20 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 19 april 2022,­ 2022004698,­ SKGZ202101561

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, Carp-X spalk, indicatie, tenniselleboog Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 april 2022
Datum publicatie: 20 mei 2022
Bindend advies GcZ,­ 18 mei 2022,­ SKGZ202101561

Verzoekster heeft geen aanspraak op de Carp-X spalk op grond van de zorgverzekering.

Hulpmiddelenzorg, Carp-X spalk, indicatie, tenniselleboog Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 april 2022
Datum publicatie: 20 mei 2022
Bindend advies GcZ,­ 25 april 2022,­ SKGZ202102089

De ziektekostenverzekeraar heeft niet aannemelijk gemaakt dat het gehanteerde tarief naar de Nederlandse marktomstandig niet passend is te achten.

Hulpmiddelenzorg, diabeteshulpmiddelen, hoogte vergoeding, marktconform tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2. en 2.9 Bzv, 2.6, onder o, Rzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 25 april 2022
Datum publicatie: 26 april 2022
Bindend advies GcZ,­ 22 april 2022,­ SKGZ202101565

Verzekerde heeft geen aanspraak op een ADL-hulphond.

Hulpmiddelenzorg, DL-hond, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 april 2022
Datum publicatie: 25 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 25 april 2022