Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 821

Resultaten 1 - 10

Advies Zorginstituut Nederland,­ 25 mei 2022,­ 2022006269,­ SKGZ202101478

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, indicatieve lijst Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 27 juni 2022
Datum publicatie: 27 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 mei 2022
Datum publicatie: 28 juni 2022
Bindend advies GcZ,­ 27 juni 2022,­ SKGZ202101478

De ziektekostenverzekeraar moet de namens verzoekster aangevraagde orthodontische behandeling vergoeden. Dit omdat aannemelijk is gemaakt dat sprake is van een ernstig tandheelkundig functieprobleem.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, indicatieve lijst Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 27 juni 2022
Datum publicatie: 27 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 mei 2022
Datum publicatie: 28 juni 2022
Bindend advies GcZ,­ 27 juni 2022,­ SKGZ202002544

Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat de schade aan zijn gebit het gevolg was van een ongeval. Afgezien hiervan is de aangevraagde behandeling bovendien onnodig kostbaar.

Aanvullende ziektekostenverzekering, ongeval, kroon, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 juni 2022
Datum publicatie: 27 juni 2022
Bindend advies GcZ,­ 15 juni 2022,­ SKGZ202200039

Oncologische behandeling met immunotherapie. Geen indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, partiële prothese, oncologische behandeling met immunotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 juni 2022
Datum publicatie: 20 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 mei 2022
Datum publicatie: 20 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 16 mei 2022,­ 2022013421,­ SKGZ202200039

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, partiële prothese, oncologische behandeling met immunotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 juni 2022
Datum publicatie: 20 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 mei 2022
Datum publicatie: 20 juni 2022
Bindend advies GcZ,­ 9 juni 2022,­ SKGZ202100577

Bijzondere tandheelkunde. Vervanging brug levert strijd op met het maatmanbeginsel, en valt daarom niet onder de aanspraak als bedoeld onder artikel 2.7, eerste lid, sub c, Bzv.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, brug in de bovenkaak, hartoperatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 3 mei 2022,­ 2022006325,­ SKGZ202100577

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, brug in de bovenkaak, hartoperatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022
Bindend advies GcZ,­ 3 mei 2022,­ SKGZ20101901

De ziektekostenverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde en medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 april 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 4 april 2022,­ 2022008069,­ SKGZ202101901

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 april 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022
Bindend advies GcZ,­ 28 maart 2022,­ SKGZ202101493

De ziektekostenverzekeraar mocht de verzekeringsvoorwaarden met ingang van 2018, en opnieuw met ingang van 2021 eenzijdig wijzigen in het nadeel van verzekerde. Verzoeker, die optrad als verzekeringnemer, had ervoor kunnen kiezen de aanvullende ziektekostenverzekering te beëindigen, hetgeen hij niet heeft gedaan. Daarom is hij gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, orthodontie, wijziging dekking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2021, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2021, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022