Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 821

Resultaten 81 - 90

Advies Zorginstituut Nederland,­ 6 oktober 2020,­ 2020039690,­ SKGZ201901817

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Egypte, mondzorg, spoedeisende zorg, hoogte vergoeding, onduidelijke website Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 25 november 2020,­ SKGZ202001354

De ziektekostenverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde én medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, machtiging, toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2020,­ SKGZ202000497

Verzoeker heeft geen (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkunde.

EU/EER, Duitsland, mondzorg, plaatsen kronen, gebitsslijtage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 oktober 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 november 2020,­ SKGZ201901817

De aanvullende verzekering biedt alleen een aanvullende dekking als de zorgverzekering ook dekking biedt.

Egypte, mondzorg, spoedeisende zorg, hoogte vergoeding, onduidelijke website Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 21 oktober 2020,­ SKGZ202001185

Verzoeker heeft geen (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp ten laste van de zorgverzekering. Vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering bestaat nog aanspraak op een aanvullende vergoeding.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, dento-alveolair defect Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2020, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 21 oktober 2020
Datum publicatie: 13 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 september 2020
Datum publicatie: 13 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 7 september 2020,­ 2020032728,­ SKGZ202001185

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, dento-alveolair defect Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 21 oktober 2020
Datum publicatie: 13 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 september 2020
Datum publicatie: 13 november 2020
Bindend advies Gcz,­ 9 november 2020,­ SKGZ202000833

De commissie beslist dat de tandheelkundige behandeling niet hoeft te worden vergoed omdat deze niet plaatsvindt binnen één jaar na het ongeval. Geen beroep op afwijkend beleid van de verzekeraar. Geen strijd met redelijkheid en billijkheid bij toepassing van de termijn.

Aanvullende ziektekostenverzekering, tandheelkundige zorg na ongeval Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 november 2020
Datum publicatie: 11 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 21 oktober 2020,­ SKGZ201901678

De commissie beslist dat verzoekster geen aanspraak heeft op een combinatiebehandeling, bestaande uit een osteotomie en orthodontie.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 oktober 2020
Datum publicatie: 2 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2020
Datum publicatie: 5 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202000821

De ziektekostenverzekeraar hoeft betrokkene niet te informeren over het starten van een onderzoek. Als betrokkene vragen stelt lopende het onderzoek dient de ziektekostenverzekeraar betrokkene mee te delen dat (nog) niet inhoudelijk kan worden gereageerd. Voorafgaand aan het instellen van een persoonlijk onderzoek dient een deugdelijk feitenonderzoek te worden verricht.

Buitenland, Thailand, mondzorg, fraudeonderzoek, informeren betrokkene, klachtafhandeling Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 16 oktober 2020,­ SKGZ201902406

Verzoekster heeft geen (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg.

Mondzorg, wortelkanaalbehandelingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 oktober 2020
Datum publicatie: 19 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 29 juni 2021