Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief

Aantal resultaten: 113

Resultaten 101 - 110

Bindend advies GcZ,­ 12 augustus 2009,­ SKGZ2008.02655

Overig, ingangsdatum zorgverzekering, bijzondere omstandigheden, aanmelding via derde, vergoeding kosten rechtsbijstand, procedure ziekenhuis, GBA, direct registratienummer, Voorwaarden zorgverzekering 2006, artt. 2 tot en met 5 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 12 augustus 2009
Datum publicatie: 30 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 september 2009,­ SKGZ2009.00406

premie, opheffing royement door de ziektekostenverzekeraar, administratie- of incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2008, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 3:33 en 6:43 BW, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 23 september 2009
Datum publicatie: 28 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 12 augustus 2009,­ SKGZ2009.00350

Wijziging verzekeringsvoorwaarden, fysiotherapie, niet tijdige inlichting, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, 3:37 lid 3 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 12 augustus 2009
Datum publicatie: 22 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 24 februari 2010,­ SKGZ2009.00470

royement aanvullende verzekering, fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenlandnota, Turkije, Voorwaarden zorgverzekering 2008, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 24 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 24 februari 2010,­ SKGZ2009.00991

Niet ontvangen polisbladen, niet ontvangen verzekeringsvoorwaarden, Artt. 6:232 e.v. en 7:932 Burgerlijk Wetboek, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 24 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 24 februari 2010,­ SKGZ2009.01602

Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenland nota, terugvordering uitgekeerde vergoeding, vordering onderzoekskosten, Bosnië, Voorwaarden zorgverzekering 2007, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 24 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2010,­ SKGZ2009.00948

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, retourneren originele nota’s, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 10 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 9 juni 2010,­ SKGZ2009.01545

Geneeskundige zorg, buitenland, kuurreis, Abano Terme (Italië), Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6, bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 9 juni 2010
Datum publicatie: 14 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 19 januari 2011,­ SKGZ2010.01497

Geestelijke gezondheidszorg, eerstelijns psychotherapie, vereiste BIG-registratie zorgverlener, gewekt vertrouwen, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 januari 2011
Datum publicatie: 11 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 2 december 2009,­ SKGZ2009.00444

EU/EER, geneeskundige zorg, status na dorsale decompressie L2-3 met complicaties en status na centrale, longembolieklinische revalidatie na medisch noodzakelijke operatie, hulpmiddelen, Keilküssen, orthopädische Stützen en Strumpfhelfer, zittend ziekenvervoer, reiskosten, reis- en verblijfskosten echtgenoot en kinderen, telefoonkosten, immateriële schadevergoeding en wettelijke rente, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 Bzv, art. 22 lid 1 onder a-i EG-Verordening 1408/71, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 2 december 2009
Datum publicatie: 28 februari 2011