Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief

Aantal resultaten: 108

Resultaten 41 - 50

advies Zorginstituut Nederland, 15 december 2014, 2014123547, SKGZ201400022

Herzien advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ontharing met behulp van laser dan wel IPL bij de indicatie Tierfell naevus, intrekking van verleende machtiging, overgangstermijn

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 14 januari 2015
Datum publicatie: 16 januari 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 december 2014
Datum publicatie: 11 november 2015
anoniem bindend advies GcZ,17 september 2014,SKGZ201400833

Geneesmiddelenzorg, preferentiebeleid, Zyprexa, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 3 december 2014
Datum publicatie: 8 december 2014
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 17 september 2014
Datum publicatie: 16 oktober 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 oktober 2014
Datum publicatie: 19 oktober 2015
advies Zorginstituut Nederland, 11 augustus 2014, 2014091022, SKGZ201400831

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneesmiddelenzorg, preferentiebeleid, Zyprexa

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 17 september 2014
Datum publicatie: 19 september 2014
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 augustus 2014
Datum publicatie: 16 oktober 2015
bindend advies GcZ,23 september 2015,SKGZ201401194

Veronderstelde fraude, medische zorg Pakistan, beƫindiging verzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit , Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, artt. 7:941 en 7:943 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 23 september 2015
Datum publicatie: 25 september 2015
bindend advies GcZ,09 september 2015,SKGZ201402162

Aanvullende ziektekostenverzekering, fysiotherapie, aan- en uitzetten module, wachttijd, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artikel 6 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 9 september 2015
Datum publicatie: 11 september 2015
bindend advies GcZ,15 juli 2015,SKGZ201303117

Vergoeding incassokosten zorgkostennota's, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2012, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, en artt. 2, 6 en 9 (oud) Zvw, 6:96 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 15 juli 2015
Datum publicatie: 17 juli 2015
bindend advies GcZ,15 juli 2015,SKGZ201403114

Inschrijving kinderen, te late inschrijving, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt.2 en 5 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, art. 3:37 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 15 juli 2015
Datum publicatie: 17 juli 2015
bindend advies GcZ,15 juli 2015,SKGZ201403172

Acceptatie, aanvullende ziektekostenverzekering, betalingsachterstand, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, art. 7:932 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 15 juli 2015
Datum publicatie: 17 juli 2015
bindend advies GcZ,17 juni 2015,SKGZ201400055

Buitenland, Verenigde Staten, geneeskundige zorg, revalidatie, fysiotherapie, farmaceutische zorg, optologische zorg, GGZ-zorg, zittend ziekenvervoer, eigen risico, alternatieve geneeswijzen, mondzorg, opzegging verzekering, terugbetaling ten onrechte betaalde premie, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2012, artt. 10, 11 en 19 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17 en 2.19 Bzv, 2.5, 2.38 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2007-2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 17 juni 2015
Datum publicatie: 18 juni 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 februari 2015
Datum publicatie: 9 november 2015
bindend advies GcZ,22 april 2015,SKGZ201400887

Schadevergoeding in verband met herstel zorgverzekering met terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2013-2014, artt. 6:96 en 7:925 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 22 april 2015
Datum publicatie: 28 april 2015