Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief

Aantal resultaten: 111

Resultaten 41 - 50

advies Zorginstituut Nederland,­ 01 mei 2015,­ 2015040163,­ SKGZ201401399

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, vergoeding contactlenzen, betalingsachterstand, retourneren originele nota's

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 augustus 2015
Datum publicatie: 20 augustus 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 mei 2015
Datum publicatie: 15 december 2015
advies Zorginstituut Nederland,­ 25 augustus 2014,­ 2014068077,­ SKGZ201302802

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Maximale vergoeding per kalenderjaar, aanvullende ziektekostenverzekering, maximale vergoeding per kalenderjaar

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 augustus 2014
Datum publicatie: 18 november 2015
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 5 juli 2019
Datum publicatie: 5 juli 2019
advies Zorginstituut Nederland,­ 21 maart 2014,­ 2014021865,­ SKGZ201302639

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinqswet, Alternatieve geneeswijzen, laboratoriumonderzoek, geneesmiddelen, Liposomalgel (testosteron), toerekening aan zorgverzekering dan wel aanvullende ziektekostenverzekering

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 14 mei 2014
Datum publicatie: 19 mei 2014
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 maart 2014
Datum publicatie: 18 november 2015
advies Zorginstituut Nederland,­ 15 december 2014,­ 2014123547,­ SKGZ201400022

Herzien advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ontharing met behulp van laser dan wel IPL bij de indicatie Tierfell naevus, intrekking van verleende machtiging, overgangstermijn

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 14 januari 2015
Datum publicatie: 16 januari 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 december 2014
Datum publicatie: 11 november 2015
advies Zorginstituut Nederland,­ 11 augustus 2014,­ 2014091022,­ SKGZ201400831

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneesmiddelenzorg, preferentiebeleid, Zyprexa

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 17 september 2014
Datum publicatie: 19 september 2014
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 augustus 2014
Datum publicatie: 16 oktober 2015
bindend advies GcZ,­23 september 2015,­SKGZ201401194

Veronderstelde fraude, medische zorg Pakistan, beƫindiging verzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit , Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, artt. 7:941 en 7:943 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 23 september 2015
Datum publicatie: 25 september 2015
bindend advies GcZ,­09 september 2015,­SKGZ201402162

Aanvullende ziektekostenverzekering, fysiotherapie, aan- en uitzetten module, wachttijd, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artikel 6 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 9 september 2015
Datum publicatie: 11 september 2015
bindend advies GcZ,­19 augustus 2015,­SKGZ201401399

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, vergoeding contactlenzen, betalingsachterstand, retourneren originele nota's, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2015, artt. 10, 11 en 16 Zvw, 2.1, 2.9 en 2.14 Bzv, 2.6 sub f en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 augustus 2015
Datum publicatie: 20 augustus 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 mei 2015
Datum publicatie: 15 december 2015
bindend advies GcZ,­15 juli 2015,­SKGZ201303117

Vergoeding incassokosten zorgkostennota's, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2012, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, en artt. 2, 6 en 9 (oud) Zvw, 6:96 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 15 juli 2015
Datum publicatie: 17 juli 2015
bindend advies GcZ,­15 juli 2015,­SKGZ201403114

Inschrijving kinderen, te late inschrijving, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt.2 en 5 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, art. 3:37 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 15 juli 2015
Datum publicatie: 17 juli 2015