Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 1.119

Resultaten 101 - 110

bindend advies GcZ,­22 november 2017,­SKGZ201602164

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, overdracht incassobureau, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2016-2017, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 november 2017
Datum publicatie: 23 november 2017
bindend advies GcZ,­22 november 2017,­SKGZ201700290

Aanvullende ziektekostenverzekering, verblijf herstellingsoord, wettelijke rente, coulance, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.5c en 2.12 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 november 2017
Datum publicatie: 23 november 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 september 2017
Datum publicatie: 24 november 2017
bindend advies GcZ,­22 november 2017,­SKGZ201701365

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, splitsen polis ex-partner, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2017, art. 7 en paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2017, art. 3:37 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 november 2017
Datum publicatie: 23 november 2017
bindend advies GcZ,­8 november 2017,­SKGZ201700532

Aanvullende ziektekostenverzekering, vergoeding kuurreizen, aanpassing voorwaarden, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 9 november 2017
bindend advies GcZ,­8 november 2017,­SKGZ201700639

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, totstandkoming zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2017, art. 5 en paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 9 november 2017
bindend advies GcZ,­8 november 2017,­SKGZ201701442

Premie, premieachterstand: afmelding CAK, kwijtschelding, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2017, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 9 november 2017
bindend advies GcZ,­8 november 2017,­SKGZ201602563

Premie, betalingsachterstand, verrekening, overdracht vordering, beƫindiging AV, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016 en 2017, en artt. 6:43 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 8 november 2017
bindend advies GcZ,­8 november 2017,­SKGZ201700229

Aanvullende ziektekostenverzekering, IVF, uitleg polisvoorwaarden, toezegging, vastelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 8 november 2017
bindend advies GcZ,­25 oktober 2017,­SKGZ201602549

Premie, premieachterstand, hoogte betalingsachterstand, toerekening betalingen, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2016, paragraaf 3.3 Zvw,en art. 6:43 BW, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 25 oktober 2017
Datum publicatie: 26 oktober 2017
bindend advies GcZ,­25 oktober 2017,­SKGZ201602863

Verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10, 11, 19, 20, en 21 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 oktober 2017
Datum publicatie: 26 oktober 2017