Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitspraken



Op de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 1.119

Resultaten 21 - 30

Bindend advies GcZ,­ 24 juli 2019,­ SKGZ201900185

Premie, verhoging premie, berekening collectiviteitskorting, Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 7 en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2019, en art. 7:940 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 26 juli 2019
Datum publicatie: 26 juli 2019
Bindend advies GcZ,­ 3 juli 2019,­ SKGZ201900045

Eigen risico, toepasselijk kalenderjaar, DBC-systematiek, incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 19 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.17, 2.18 en 2.19 Rzv, Regeling medisch specialistische zorg, Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 4 juli 2019
Datum publicatie: 4 juli 2019
Bindend advies GcZ,­ 22 april 2009,­ SKGZ2008.01808

Premie, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 16 en 17 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 4 juli 2019
Datum publicatie: 4 juli 2019
Bindend advies GcZ,­ 19 juni 2019,­ SKGZ201800659

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verplicht en vrijwillig eigen risico, toezegging zorgverlener, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11, 19, 20 en 21 Zvw, 2.1,2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 19 juni 2019,­ SKGZ201801204

Premie, eigen risico, hoogte betalingsachterstand, verjaring, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2018, artt. 16 en 19 Zvw, 3:307, 3:317, 3:318, 3:319 en 3:324 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 19 juni 2019,­ SKGZ201802146

Eigen risico, verplicht eigen risico, vertraging, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 19 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 19 februari 2019,­ 2019000937,­ SKGZ201800659

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinaswet, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verplicht en vrijwillig eigen risico, toezegging zorgverlener

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 12 juni 2019,­ SKGZ201801642

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2019, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 13 juni 2019
Datum publicatie: 13 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 12 juni 2019,­ SKGZ201801687

Premie, aanpassing verzekeringen met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2019, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012-2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 13 juni 2019
Datum publicatie: 13 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 12 juni 2019,­ SKGZ201900250

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, opschorting, hervatting, detentie, hoogte betalingsachterstand, kwijtschelding, Voorwaarden zorgverzekering 2016-2018, art. 24 en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 13 juni 2019
Datum publicatie: 13 juni 2019