Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 1.119

Resultaten 31 - 40

Bindend advies GcZ,­ 5 juni 2019,­ SKGZ201801781

EU-EER, grensarbeider, ingangsdatum zorgverzekering, premieachterstand, overdracht incassobureau, opzegging zorgverzekering Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 5, 8a en 16 Zvw, Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 6 juni 2019
Datum publicatie: 6 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 5 juni 2019,­ SKGZ201801031

Premie, hoogte betalingsachterstand, overdracht incassogemachtigde, fraude door de zorgverzekeraar Voorwaarden zorgverzekering 2006-2019, art. 16 Zvw en art. 6:43 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 6 juni 2019
Datum publicatie: 6 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 22 mei 2019,­ SKGZ201800807

Premie, betalingsachterstand, aanmelding CAK : Voorwaarden zorgverzekering 2016-2018, paragraaf 3.3. Zvw, art. 6:43 BW, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016-2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 4 juni 2019
Datum publicatie: 4 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 1 mei 2019,­ SKGZ201800296

Premie, premieachterstand, hoogte betalingsachterstand, bereiken achttienjarige leeftijd, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2018, art. 7 en paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012-2018, en art. 6:43 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 2 mei 2019
Datum publicatie: 2 mei 2019
Bindend advies GcZ,­ 1 mei 2019,­ SKGZ201800868

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, kaakchirurgie, hoogte gedeclareerd tarief, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 19, 20 en 21 Zvw, 2.7, 2.17 en 2.18 Bzv, Regeling informatieverstrekking, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 2 mei 2019
Datum publicatie: 2 mei 2019
Bindend advies GcZ,­ 1 mei 2019,­ SKGZ201801468

Premie, premieachterstand, totstandkoming verzekering, detentie, aanmelding Zorginstituut, opschorting en hervatting aanmelding CAK, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2019, artt. 5 en 24, en paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 2 mei 2019
Datum publicatie: 2 mei 2019
Bindend advies GcZ,­ 3 april 2019,­ SKGZ201801348

Premie, opschorting/afmelding aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2019, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 3 april 2019
Datum publicatie: 4 april 2019
Bindend advies GcZ,­ 20 maart 2019,­ SKGZ201801570

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2019, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2014, Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018,verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 20 maart 2019
Datum publicatie: 22 maart 2019
Bindend advies GcZ,­ 6 maart 2019,­ SKGZ201801466

Premie, premieachterstand, hervatting aanmelding CAK, betalingsregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2018, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 6 maart 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019
Bindend advies GcZ,­ 6 maart 2019,­ SKGZ201801598

Premie, premieachterstand, afmelding CAK, verjaring, natuurlijke verbintenis, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2019, artikel 34a en paragraaf 3.3 Zvw, en artt. 3:307, 3:317, 6:3, 6:4 en 6:131 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 6 maart 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019