Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 1.119

Resultaten 61 - 70

Bindend advies GcZ,­19 september 2018,­SKGZ201701067

Veronderstelde fraude, betaalbewijs, terugvordering kwijtgescholden eigen risico, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, hoogte onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, artt. 6:96, 7:941 en 7:943 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018
Bindend advies GcZ,­19 september 2018,­SKGZ201700977

Veronderstelde fraude, betaalbewijs, beƫindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, hoogte onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, artt. 6:96, 7:941 en 7:943 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018
Bindend advies GcZ,­29 augustus 2018,­SKGZ201800167

Premie, hoogte betalingsachterstand, verjaring, stuiting, postontvangst, afmelding CAK, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2018, paragraaf 3.3 Zvw, en artt. 3:37, 3:307, 3:317 en 7:933 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 29 augustus 2018
Datum publicatie: 31 augustus 2018
Bindend advies GcZ,­20 juni 2018,­SKGZ201701282

Premie, hoogte betalingsachterstand, verjaring, verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2012 en 2017, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012 en 2017, artt. 3:307 en 3:317 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 20 juni 2018
Datum publicatie: 21 juni 2018
Bindend advies GcZ,­20 juni 2018,­SKGZ201800103

Collectiviteit, deelname en korting op premie met terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2016, art. 18 Zvw, art. 2.5.1 Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 20 juni 2018
Datum publicatie: 21 juni 2018
Bindend advies GcZ,­23 mei 2018,­SKGZ201701695

Verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, informatieplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 19, 20 en 23 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, artt. 16 en 17 Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-007), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 23 mei 2018
Datum publicatie: 25 mei 2018
Bindend advies GcZ,­23 mei 2018,­SKGZ201701366

Premie, beƫindiging zorgverzekering, verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 2 en 6 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 23 mei 2018
Datum publicatie: 25 mei 2018
Bindend advies GcZ,­23 mei 2018,­SKGZ201701870

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, opschorting aanmelding, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2018, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende, ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 23 mei 2018
Datum publicatie: 25 mei 2018
Bindend advies GcZ,­9 mei 2018,­SKGZ201702075

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, opschorting, hervatting, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2018, art. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 10 mei 2018
Datum publicatie: 11 mei 2018
Bindend advies GcZ,­9 mei 2018,­SKGZ201800039

Premie, aan- en afmelding CAK, tijdig bezwaar, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2018, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 9 mei 2018
Datum publicatie: 11 mei 2018