Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitgebreid zoeken in uitsprakenOp de hoogte blijven van alle nieuwe uitspraken? Ontvang onze nieuwsbrief
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.

Aantal resultaten: 174

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 6 oktober 2021,­ SKGZ202002445

Er was sprake van een betalingsachterstand zodat de aanvullende ziektekostenverzekering terecht werd beëindigd.

Premie, premieachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, postontvangst Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 oktober 2021
Datum publicatie: 7 oktober 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 juli 2021,­ SKGZ202002329

Een verzekeringnemer kan de zorgverzekering van iemand die op zijn polis staat alleen tussentijds opzeggen als deze persoon elders een zorgverzekering heeft afgesloten.

Splitsing polis op verzoek verzekeringnemer bij echtscheiding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 7 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 16 juli 2021
Datum publicatie: 19 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 juli 2021,­ SKGZ202100258

Een verzekeringnemer kan de zorgverzekering van iemand die op zijn polis staat alleen tussentijds opzeggen als deze persoon elders een zorgverzekering heeft afgesloten.

Splitsing polis op verzoek verzekeringnemer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 7 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 16 juli 2021
Datum publicatie: 19 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2021,­ SKGZ202100167

Verzoeker is premie verschuldigd aan de ziektekostenverzekeraar voor de maanden juli 2020, augustus 2020 en februari 2021 t/m mei 2021. De ziektekostenverzekeraar mocht de aanvullende ziektekostenverzekering beëindigen en is niet verplicht deze opnieuw af te sluiten, zolang sprake is van een premieachterstand.

Premie, verzekeringsplicht, hoogte betalingsachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 6 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 1 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2021,­ SKGZ202002417

De commissie ziet geen aanleiding de zorgverzekeraar te verplichten het polisblad aan te passen conform de wensen van verzoeker.

Zorgverzekering, polisblad, ingangsdatum verzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 9 Zvw, 7:932 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 29 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 9 juni 2021,­ SKGZ202001770

Een verzekeringsovereenkomst komt tot stand door het aanbod van de ene partij en de aanvaarding daarvan door de andere partij. Dit geldt ook voor de verzekering van een minderjarig kind.

Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, verzekering minderjarig kind, telefonisch verstrekte informatie Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, artt. 6:217 en 7:932 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2021,­ SKGZ202001560

Voor de ingangsdatum van de zorgverzekering van verzoeker is de datum van ontvangst van de aanvraag door de zorgverzekeraar bepalend.

Ingangsdatum zorgverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 5 Zvw en 3:37 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2021
Datum publicatie: 9 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 maart 2021,­ SKGZ202001476

Geen geslaagd beroep op dwaling; verzoeker is zijn onderzoeksplicht niet nagekomen.

Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, dwaling Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 6:228 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 17 juni 2020,­ SKGZ201902446

Ingangs- en beëindigingsdatum zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2019, artt. 2, 5, 6 en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende, verzoek afgewezen ziektekostenverzekering 2018-2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 juni 2020
Datum publicatie: 22 juni 2020
Bindend advies GcZ,­ 20 mei 2020,­ SKGZ201901624

Opzegging verzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 7 Zvw, art. 149 Rv Zaaknummer : 201901624, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 8 juni 2020